Zvolávacia akcia na airbagy Takata

Vaša bezpečnosť je prvoradá.

Ohrozenie života v dôsledku chybných airbagov.

Celosvetová zvolávacia akcia na airbagy Takata sa okrem mnohých iných výrobcov týka aj modelov SEAT. Preto je možné, že chybný airbag vo vašom vozidle tiež predstavuje vážne bezpečnostné riziko pre vás a vašich cestujúcich.

Na tejto stránke získate ďalšie informácie a môžete si skontrolovať, či sa tento problém týka aj vás.

Vzťahuje sa zvolávacia akcia aj na vaše vozidlo?

Počas niekoľkých rokov dodávala spoločnosť Takata automobilovému priemyslu airbagy s chybnými generátormi plynu,

ktoré môžu podliehať zmenám v dôsledku starnutia spôsobeného určitými klimatickými vplyvmi (teplo a vlhkosť), a tak sa stať nebezpečnými.

Vo vašej krajine sa v spoločnosti SEAT tieto airbagy montovali do vozidiel z rokov výroby (2009-2017). V kontrole VIN si pomocou identifikačného čísla vozidla, prosím, skontrolujte, či sa to vzťahuje aj na vaše vozidlo. Mali by ste tak urobiť opakovane, pretože zoznamy vozidiel sa pravidelne aktualizujú.

Aké je to nebezpečné?

Ak sa pri nehode aktivuje airbag, tlak vzniknutý pri zapálení generátora plynu

môže byť príliš vysoký. Následkom toho môžu byť do interiéru vymrštené kúsky kovu. To môže viesť k vážnym zraneniam, v najhoršom prípade k smrti.

Čo musíte urobiť?

Ak sa táto chyba vzťahuje aj na vaše vozidlo, ihneď sa obráťte na servisného partnera SEAT, aby vám príslušné komponenty vymenil. Bude to trvať približne len hodinu a je to pre vás bezplatné.

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá, preto prosím nechajte svoje vozidlo ihneď skontrolovať a opraviť.

VIN číslo

Čo je VIN číslo?

Vaše VIN číslo je jednoducho reťazec 17 písmen a čísel, ktorý je jedinečný pre vaše auto. Dá nám vedieť, či vaše auto potrebuje aktualizáciu.

Abbildung mit Position der SEAT FIN Nummer
Ako zistím VIN číslo môjho vozidla?

Najjednoduchší spôsob, ako ho nájsť, je postaviť sa zvonku auta na strane vodiča a pozerať sa na volant cez čelné sklo. Uvidíte ho tam, vyleptané do čelného skla.

Icon Zulassungsschein
Ako inak zistím svoje VIN číslo?

Vaše VIN nájdete aj v technickej dokumentácii vášho vozidla. Keďže ide o identifikačné číslo vozidla, je úplne jedinečné pre vaše auto.

Čo je VIN číslo?

Vaše VIN číslo je jednoducho reťazec 17 písmen a čísel, ktorý je jedinečný pre vaše auto. Dá nám vedieť, či vaše auto potrebuje aktualizáciu.

Čo je VIN číslo?

Vaše VIN číslo je jednoducho reťazec 17 písmen a čísel, ktorý je jedinečný pre vaše auto. Dá nám vedieť, či vaše auto potrebuje aktualizáciu.

Abbildung mit Position der SEAT FIN Nummer
Ako zistím VIN číslo môjho vozidla?

Najjednoduchší spôsob, ako ho nájsť, je postaviť sa zvonku auta na strane vodiča a pozerať sa na volant cez čelné sklo. Uvidíte ho tam, vyleptané do čelného skla.

Icon Zulassungsschein
Ako inak zistím svoje VIN číslo?

Vaše VIN nájdete aj v technickej dokumentácii vášho vozidla. Keďže ide o identifikačné číslo vozidla, je úplne jedinečné pre vaše auto.

  • Overenie VIN

    Overte či sa zvolávacia akcia týka aj vášho vozidla.

    (stránka v angličtine)
  • Overenie VIN

    Overte či sa zvolávacia akcia týka aj vášho vozidla.

    (stránka v angličtine)

Otázky a odpovede

Ako zistím, či sa ma zvolávacia akcia týka?

Do vyhľadávacieho poľa na stránke uvedenej vyššie zadajte svoje VIN. Zadaním svojho VIN môžete potvrdiť, či je vaše auto zahrnuté do zvolávacej akcie.

VIN je "identifikačné číslo vozidla", ktoré nájdete na karosérii vozidla a v osvedčení o evidencii vozidla. Skladá sa zo 17 písmen a číslic a zobrazuje sa na čelnom skle, ako je znázornené na obrázku vyššie.

Aké su detaily tejto zvolávacej akcie?

Takata dodávala automobilovému priemyslu chybné plynové generátory, ktoré sa môžu za určitých klimatických podmienok (teplo a vlhkosť) časom zhoršiť a stať sa nebezpečnými.

Tieto airbagy boli inštalované v rôznych vozidlách SEAT v rokoch 2009 až 2017. Podnikáme preto opatrenia na identifikáciu dotknutých vozidiel a výmenu chybných komponentov.

Aké veľké nebezpečenstvo to predstavuje?

Ak sa pri nehode aktivuje airbag, tlak vzniknutý pri zapálení generátora plynu môže byť príliš vysoký. Následkom toho môžu byť do interiéru vymrštené kúsky kovu. To môže viesť k vážnym zraneniam, v najhoršom prípade k smrti.

Čo by som mal urobiť?

Ak sa táto chyba vzťahuje aj na vaše vozidlo, ihneď sa obráťte na servisného partnera SEAT, aby vám príslušné komponenty vymenil. Bude to trvať približne len hodinu a je to pre vás bezplatné.