SEAT záruka

Štandardná záruka SEAT

Záruka. Bez ohľadu na počet prejdených kilometrov vo vašom novom vozidle SEAT vám záruka na nové vozidlo poskytuje plné krytie po dobu dvoch rokov na celom svete. Dvojročnú záruku získate na všetky Originálne diely SEAT®, Originálne príslušenstvo SEAT®, samozrejme aj v tomto prípade bez ohľadu na počet prejdených kilometrov.

12-ročná záruka. Chceme, aby ste si automobil SEAT užívali čo možno najdlhšie. Preto poskytujeme 12-ročnú záruku na prehrdzavenie. Modely značky SEAT majú plne galvanizovaný rám, vďaka čomu je odolný voči všetkému, čo na vás môžu živly poslať.

Predĺžená záruka SEAT

Po vypršaní dvojročnej záruky výrobcu je o vás dobre postarané až o ďalšie tri roky /až 150 000 najazdených kilometrov. Vďaka predĺženej záruke sa opravy vykonávajú striktne podľa špecifikácií výrobcu. Toto prispieva k udržaniu hodnoty a dlhodobo zabezpečuje kvalitu vášho vozidla. Pretože predĺžená záruka sa vzťahuje na konkrétne vozidlo, pri predaji prechádza na ďalšieho majiteľa, čím pozitívne prispieva k udržaniu hodnoty vozidla pri ďalšom predaji.

Predĺžená záruka v trvaní až 3 roky / 150 000 najazdených kilometrov bezprostredne nadväzuje na 2-ročnú záruku výrobcu a končí uplynutím dohodnutej doby alebo prekročením maximálneho počtu najazdených kilometrov v závislosti od toho, ktorá z týchto dvoch udalostí nastane skôr. Predĺžená záruka SEAT sa poskytuje v rámci predaja nového vozidla u autorizovaného predajcu SEAT na území SR úplne bezplatne.