Impressum

Impressum

Porsche Slovakia s.r.o.

Vajnorská 160 831 01 Bratislava IČO: 31362788 IČDPH: SK2020344018 Reg: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 6133/B.

Politika kvality (PDF) Návštevný poriadok spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o. (PDF)

Všetky obrázky, texty, ceny a ďalšie údaje zobrazené na tomto webovom sídle prezentujú výbavu pre Slovenskú republiku a majú informatívny charakter. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť tieto informácie. Môžu obsahujú napr. aj špeciálnu výbavu, ktorá nepatrí do sériovej dodávky a dá sa získať iba za príplatok. V rôznych krajinách nie sú k dispozícii všetky modely z dôvodu špecifických ustanovení daných krajín. Informujte sa prosím u Vášho SEAT partnera o dodávaných modeloch a presnom rozsahu výbavy. Zmeny v konštrukcii, výbave a rozsahu dodávky, ako aj odchýlky vo farebných tónoch, ostávajú vyhradené. Všetky uvedené ceny sú nezáväzné, odporúčané ceny vrátane DPH. Akékoľvek zmeny vo výbavách, cenách, technických údajoch a špecifikáciách sú vyhradené a možné bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam spoločnosti SEAT S.A. a/alebo Porsche Slovakia. Reprodukcia, preklad, spracovanie v elektronických systémoch alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti SEAT S.A. a/alebo Porsche Slovakia.

Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely. Spoločnosť SEAT S.A. je vlastníkom veľkého množstva registrovaných značiek. Chránené sú predovšetkým značky SEAT, Alhambra, Alhambra4, Arona, Toledo, Leon, Leon4, Cordoba Vario, Cordoba, Ibiza, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Arosa, Ateca, Inca, Stella, Signo, Sport, Top Sport, FR, CupraR, CUPRA, Tarraco, TDI, SDI, PD.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je uvedený v tomto zozname a/alebo v texte nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti SEAT S.A., resp. Porsche Slovakia.

Podmienky pri používaní odkazov na stránky / link agreement

1. Toto webové sídlo prevádzkuje Porsche Slovakia a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

2. Porsche Slovakia víta a umožňuje tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla. Každé použitie odkazu musí obsahovať jasný a jednoznačný odkaz na webové stránky Porsche Slovakia, predovšetkým musí byť každý obsah presne reprodukovaný.

3. Tvorba odkazov na jednotlivé podstránky webovej stránky spoločnosti Porsche Slovakia bez údajov zreteľného označenia tvorcu (Deep-Link) sa vyslovene zakazuje.

4. Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

5. Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná. Spoločnosť Porsche Slovakia sa od kompletného obsahu takýchto internetových stránok, vrátane podstránok dôrazne dištancuje.

6. Spoločnosť Porsche Slovakia nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

7. Spoločnosť Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

Impressum
Podmienky pri používaní odkazov na stránky / link agreement

Impressum

Porsche Slovakia s.r.o.

Vajnorská 160 831 01 Bratislava IČO: 31362788 IČDPH: SK2020344018 Reg: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 6133/B.

Politika kvality (PDF) Návštevný poriadok spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o. (PDF)

Všetky obrázky, texty, ceny a ďalšie údaje zobrazené na tomto webovom sídle prezentujú výbavu pre Slovenskú republiku a majú informatívny charakter. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť tieto informácie. Môžu obsahujú napr. aj špeciálnu výbavu, ktorá nepatrí do sériovej dodávky a dá sa získať iba za príplatok. V rôznych krajinách nie sú k dispozícii všetky modely z dôvodu špecifických ustanovení daných krajín. Informujte sa prosím u Vášho SEAT partnera o dodávaných modeloch a presnom rozsahu výbavy. Zmeny v konštrukcii, výbave a rozsahu dodávky, ako aj odchýlky vo farebných tónoch, ostávajú vyhradené. Všetky uvedené ceny sú nezáväzné, odporúčané ceny vrátane DPH. Akékoľvek zmeny vo výbavách, cenách, technických údajoch a špecifikáciách sú vyhradené a možné bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam spoločnosti SEAT S.A. a/alebo Porsche Slovakia. Reprodukcia, preklad, spracovanie v elektronických systémoch alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti SEAT S.A. a/alebo Porsche Slovakia.

Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely. Spoločnosť SEAT S.A. je vlastníkom veľkého množstva registrovaných značiek. Chránené sú predovšetkým značky SEAT, Alhambra, Alhambra4, Arona, Toledo, Leon, Leon4, Cordoba Vario, Cordoba, Ibiza, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Arosa, Ateca, Inca, Stella, Signo, Sport, Top Sport, FR, CupraR, CUPRA, Tarraco, TDI, SDI, PD.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je uvedený v tomto zozname a/alebo v texte nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti SEAT S.A., resp. Porsche Slovakia.

Podmienky pri používaní odkazov na stránky / link agreement

1. Toto webové sídlo prevádzkuje Porsche Slovakia a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

2. Porsche Slovakia víta a umožňuje tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla. Každé použitie odkazu musí obsahovať jasný a jednoznačný odkaz na webové stránky Porsche Slovakia, predovšetkým musí byť každý obsah presne reprodukovaný.

3. Tvorba odkazov na jednotlivé podstránky webovej stránky spoločnosti Porsche Slovakia bez údajov zreteľného označenia tvorcu (Deep-Link) sa vyslovene zakazuje.

4. Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

5. Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná. Spoločnosť Porsche Slovakia sa od kompletného obsahu takýchto internetových stránok, vrátane podstránok dôrazne dištancuje.

6. Spoločnosť Porsche Slovakia nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

7. Spoločnosť Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.