SEAT

Otázky pre importéra.

Vydávanie potvrdení potrebných pre doplnenie, resp. opravu údajov v Osvedčení o evidencii, vydávanie COC certifikátu, kópií typových štítkov pre vozidlá SEAT, a pod. zabezpečuje importér vozidiel SEAT. Ak potrebujete oficiálne potvrdenie od importéra pre rôzne administratívne úkony, kliknite na požadovaný odkaz a postupujte podľa pokynov uvedených na príslušnej stránke.

Technická podpora

Pri riešení technických problémov je možné využiť podrobne spracované informácie obsiahnuté v technickej literatúre, ktorú si môžete objednať na internetovom portáli erWin

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa riešenia technických problémov, kontaktujte prosím náš hotline na nižšie uvedených telefónnych číslach v pracovných dňoch, v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

tel.: +421 2 49262 713 tel.: +421 2 49262 706

alebo prostredníctvom emailu na adrese [email protected]

Cenník potvrdení

Cenník potvrdení, ktoré vydáva importér, Porsche Slovakia, spol. s r.o., zástupca výrobcu zn. Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

> Cenník potvrdení (PDF)

COC certifikát

Pre vozidlá značiek SEAT, VW a Audi s globálnou homologizáciou (viď. typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej Republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky SEAT, VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

 • Žiadosť s nasledovnými údajmi (možno použiť priložené tlačivo "Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC")
  • meno a adresa žiadateľa
  • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Čitateľná fotokópia veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o.  úsek Servis technika Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC (PDF)

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe paliva

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značiek SEAT, VW a AUDI, je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel SEAT, VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby. U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení sú:

 • Meno a adresa objednávateľa, telefónne číslo (ak ho uvediete)
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Kópia OEV k vozidlu - ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva

(možno použiť priložené tlačivo - objednávka pre hodnoty emisných noriem, objednávka na hodnoty o spotrebe paliva)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r.o.  úsek Servis technika  Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Ojednávka pre hodnoty emisných noriem a spotreby paliva (PDF)

Schválené pneumatiky a disky

Pre vozidlá značiek SEAT, VW a AUDI možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky SEAT, VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu sú:

 • Meno a adresa objednávateľa, telefónne číslo (ak ho uvediete)
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)

(možno použiť priložené tlačivo - objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o.  úsek Servis technika  Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov (PDF)

Potvrdenie hmotností

Pre vozidlá značiek SEAT, VW a AUDI možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky SEAT, VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. o potvrdenie hmotností na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu sú:

 • Meno a adresa objednávateľa, telefónne číslo (ak ho uvediete)
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)

(možno použiť priložené tlačivo - objednávka Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o.  úsek Servis technika  Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku (PDF)

Školenia a semináre

Pokiaľ máte záujem o informácie týkajúce sa ponuky aktuálnych technických či netechnických školení a seminárov, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach

tel.: +421 2 49262 678 tel.: +421 2 49262 650

alebo prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]

Dielenská výbava

Pred objednaním dielenskej výbavy je potrebné vyžiadať si od importéra číslo prevádzky, tvorené 5-miestnym, číselným kódom. Tento údaj slúži ako jedinečný identifikátor prevádzky a sú na neho naviazané ďalšie prístupy potrebné pre diagnostiku a činnosti s ňou súvisiace. V prípade záujmu o priradenie čísla prevádzky kontaktujte prosím importéra.

Porsche Slovakia, s.r.o. úsek Servis technika Vajnorská 160  831 04 Bratislava

Ohľadne otázok o dielenskej výbave a špeciálnom náradí kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka na telefónnom čísle +421 2 49262 661.

Technické informácie

Pre zabezpečenie prístupu k technickým informáciám je pre neautorizované dielne k dispozícii internetový obchod erWin, kde si záujemcovia o servisnú literatúru môžu objednať informačné materiály potrebné k realizácii jednotlivých servisných činností.

Technická podpora
Cenník potvrdení
COC certifikát
Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe paliva
Schválené pneumatiky a disky
Potvrdenie hmotností
Školenia a semináre
Dielenská výbava
Technické informácie
Certifikácia nového partnera

Technická podpora

Pri riešení technických problémov je možné využiť podrobne spracované informácie obsiahnuté v technickej literatúre, ktorú si môžete objednať na internetovom portáli erWin

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok týkajúcich sa riešenia technických problémov, kontaktujte prosím náš hotline na nižšie uvedených telefónnych číslach v pracovných dňoch, v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod.

tel.: +421 2 49262 713 tel.: +421 2 49262 706

alebo prostredníctvom emailu na adrese [email protected]

Cenník potvrdení

Cenník potvrdení, ktoré vydáva importér, Porsche Slovakia, spol. s r.o., zástupca výrobcu zn. Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Úžitkové vozidlá.

> Cenník potvrdení (PDF)

COC certifikát

Pre vozidlá značiek SEAT, VW a Audi s globálnou homologizáciou (viď. typový štítok na vozidle, označenie v tvare napr.: e1*2001/116*0218) individuálne dovezené do Slovenskej Republiky mimo zástupcu výrobcu vozidiel značky SEAT, VW a Audi, Porsche Slovakia spol. s r. o., možno požiadať o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC.

Náležitosti potrebné k sprostredkovaniu vystavenia certifikátu konformity COC:

 • Žiadosť s nasledovnými údajmi (možno použiť priložené tlačivo "Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC")
  • meno a adresa žiadateľa
  • požiadavka sprostredkovania vystavenia certifikátu konformity COC
  • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Čitateľná fotokópia veľkého technického preukazu resp. technického preukazu predmetného vozidla.

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o.  úsek Servis technika Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Žiadosť o sprostredkovanie vystavenia certifikátu konformity COC (PDF)

Hodnoty emisných noriem a údaje o spotrebe paliva

Pre jednotlivo dovezené vozidlá kategórie M1 značiek SEAT, VW a AUDI, je možné objednať u zástupcu výrobcu vozidiel SEAT, VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. vydanie potvrdenia o plnení hodnôt emisných noriem na predmetné vozidlo platných v čase výroby. U zástupcu výrobcu možno objednať aj potvrdenie o informatívnej spotrebe paliva vozidla kategórie M1, ktorá nezohľadňuje skutočné prevádzkové pomery a podmienky vozidla.

Náležitosti potrebné pre vydanie potvrdení sú:

 • Meno a adresa objednávateľa, telefónne číslo (ak ho uvediete)
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • Kópia OEV k vozidlu - ako podklad k potvrdeniu o spotrebe paliva

(možno použiť priložené tlačivo - objednávka pre hodnoty emisných noriem, objednávka na hodnoty o spotrebe paliva)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r.o.  úsek Servis technika  Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Ojednávka pre hodnoty emisných noriem a spotreby paliva (PDF)

Schválené pneumatiky a disky

Pre vozidlá značiek SEAT, VW a AUDI možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky SEAT, VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. o vydanie dokladu pre schválené rozmery pneumatík a diskov na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu sú:

 • Meno a adresa objednávateľa, telefónne číslo (ak ho uvediete)
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)

(možno použiť priložené tlačivo - objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o.  úsek Servis technika  Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Objednávka schválených rozmerov pneumatík a diskov (PDF)

Potvrdenie hmotností

Pre vozidlá značiek SEAT, VW a AUDI možno požiadať zástupcu výrobcu vozidiel značky SEAT, VW a AUDI, Porsche Slovakia spol. s r.o. o potvrdenie hmotností na predmetné vozidlo.

Náležitosti potrebné pre vydanie dokladu sú:

 • Meno a adresa objednávateľa, telefónne číslo (ak ho uvediete)
 • VIN číslo karosérie predmetného vozidla
 • IČO, IČ DPH (v prípade firmy)

(možno použiť priložené tlačivo - objednávka Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku)

Objednávku aj s prílohami je možné zaslať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu:

Porsche Slovakia spol. s r. o.  úsek Servis technika  Vajnorská 160  831 04 Bratislava

> Potvrdenie hmotností na výrobnom štítku (PDF)

Školenia a semináre

Pokiaľ máte záujem o informácie týkajúce sa ponuky aktuálnych technických či netechnických školení a seminárov, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach

tel.: +421 2 49262 678 tel.: +421 2 49262 650

alebo prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]

Dielenská výbava

Pred objednaním dielenskej výbavy je potrebné vyžiadať si od importéra číslo prevádzky, tvorené 5-miestnym, číselným kódom. Tento údaj slúži ako jedinečný identifikátor prevádzky a sú na neho naviazané ďalšie prístupy potrebné pre diagnostiku a činnosti s ňou súvisiace. V prípade záujmu o priradenie čísla prevádzky kontaktujte prosím importéra.

Porsche Slovakia, s.r.o. úsek Servis technika Vajnorská 160  831 04 Bratislava

Ohľadne otázok o dielenskej výbave a špeciálnom náradí kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka na telefónnom čísle +421 2 49262 661.

Technické informácie

Pre zabezpečenie prístupu k technickým informáciám je pre neautorizované dielne k dispozícii internetový obchod erWin, kde si záujemcovia o servisnú literatúru môžu objednať informačné materiály potrebné k realizácii jednotlivých servisných činností.