SEAT Service® Mobility - SEAT Servis - Servis & príslušenstvo - SEAT | SEAT
SEAT Service® Mobility

Neobmedzená mobilita

SEAT Service® Mobility Vám poskytuje úplnú a osvedčenú ponuku asistenčných služieb, ktoré sú Vám poskytované kdekoľvek na území štátov Európskej únie alebo v geograficky blízkych krajinách.

Ak potrebujete pomoc v Slovenskej republike, volajte: 0800 156 885. Ak potrebujete pomoc v zahraničí a v slovenskom jazyku, volajte: +421 2 492 05 952

Pre istotu

6 rokov SEAT Service® Mobility

Bez ohľadu na to, či došlo k poruche, alebo v prípade nehody, krádeže auta alebo samovoľného poškodenia, služba SEAT Service Mobility sa bude starať o vás a váš SEAT 24 hodín denne/365 dní v roku. Od okamihu, kedy si zakúpite nové vozidlo SEAT, budete si môcť užívať výhody služieb SEAT Service Mobility a širokej škály služieb, ktoré poskytuje - a to až šesť rokov. Dokonca aj vtedy, keď vymeníte vozidlo SEAT, nový majiteľ môže naďalej užívať výhody služby SEAT Service Mobility.

Vždy pri Vás

Vždy to najlepšie riešenie

Služba SEAT Service Mobility vám ponúka asistenčné služby v každej situácii, ktorá vedie k nepojazdnosti vášho vozidla SEAT v dôsledku poruchy­ a znemožňuje tým pokračovať v jazde.

/ Oprava poruchy po ceste
/ Odťah vozidla
/ Doplnenie paliva
/ Náhradné vozidlo (prvé dva roky) 
/ Cesta domov alebo pokračovanie v jazde
/ Ubytovanie
/ Uskladnenie vozidla

Detailné informácie a podmienky Vám poskytne ktorýkoľvek autorizovaný predajca značky SEAT.

Poskytované služby

Pre najrýchlejšie opätovné spojazdnenie vášho vozidla SEAT vám poskytneme nasledujúce asistenčné služby:

Oprava poruchy na ceste

Servisné vozidlo príde po vás čo najskôr na miesto poruchy s odborníkmi, ktorí sú vyškolení na opravu vášho vozidla na mieste, pokiaľ je to možné.

Odťah vozidla

Ak nie je možná oprava na mieste, vaše vozidlo bude odtiahnuté k najbližšiemu servisnému partnerovi SEAT na jeho následnú opravu.

Doplnenie paliva

V prípade nedostatku paliva poskytneme pomoc. Ak ste omy­lom doplnili nesprávne palivo, bude vaše vozidlo odtiahnuté do najbližšieho centra servisného partnera SEAT.

 

Ak oprava v servise vyžaduje viac ako dve hodiny, ponúkneme vám viacero alternatív, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám:

Náhradné vozidlo*

Dostanete náhradné vozidlo, až kým nebude vaše vozidlo SEAT opravené, po dobu maximálne troch pracovných dní (v závislosti od poškodenia.

Ubytovanie

Ak sa problém vyskytne vo vzdialenosti viac ako 50 km od vášho domova a nevyberiete si možnosť náhradného vozidla, postaráme sa o ubytovanie pre vás a vašich cestujúcich v hoteli (alebo inom ubytovacom zariadení) v blízkosti autorizovaného servisu SEAT maximálne na tri noci.

 

Samozrejme po úspeš­nej oprave vášho vozidla SEAT sa postaráme aj o potrebné ďalšie veci:

Uskladnenie vozidla

V prípade potreby bude vaše vozidlo SEAT uskladnené maximálne tri pracovné dni po oprave.

 

*platí prvé dva roky od prvého prihlásenia vozidla

Obmedzenia služieb

Uvedomte si prosím, že vám môžeme poskytnúť celý rad našich asistenčných služieb len vtedy, ak sa po výskyte mimoriadnej udalosti obrátite priamo na naše Centrum pomoci ako na prvého adresáta.

/ V prípade nepojazdnosti vozidla v dôsledku nehody poskytujeme iba odťah vozidla k najbližšiemu servisnému partnerovi SEAT.

/ Náklady na palivo, pneumatiky a opravu pneumatík nie sú v asistenčných službách zahrnuté.

 

Asistenčné služby sú poskytované iba na verejných komunikáciách a doma.

Vozidlá používané na konkrétne účely dostanú úplnú službu SEAT Service Mobility, zatiaľ čo vozidlá určené na iné účely (ako sú taxíky, sanitky, autoškoly, vozidlá z požičovne) dostanú znížený balík Mobility Service (obmedzený na opravu poruchy po ceste a odťah).

SEAT partner blízko vás