SEAT Servis

Test kvality.

Spoločnosť Porsche Slovakia, oficiálny zástupca výrobcu vozidiel SEAT v SR pripravila pre Vás zaujímavú akciu v rámci svojho dlhodobého programu zameraného na zlepšovanie kvality servisných služieb. Naši zmluvní partneri - autorizované servisy SEAT - majú záujem na sústavnom zvyšovaní spokojnosti svojich zákazníkov, preto sa v pravidelných intervaloch podrobujú testu kvality poskytovaných služieb. Výsledky týchto testov sú dôležité pre optimalizáciu rozsahu a spôsobu vykonávania servisu a opráv vozidiel.

Ponúkame Vám účasť na tomto projekte, ktorý v našom mene zabezpečuje inšpekčná organizácia TOPTEST. Ak sa rozhodnete spolupracovať pri ďalšom zvyšovaní kvality servisných prehliadok vozidiel, získate objektívne informácie o rozsahu úkonov, ktoré majú byť na Vašom vozidle vykonané v rámci predpísanej pravidelnej údržby. Zároveň Vás za Vašu ochotu odmeníme aj zaujímavým finančným bonusom.

Výhodou pre Vás, ako užívateľa vozidla (účastníka testu) sú:

 • overenie kvality servisu Vášho vozidla SEAT pod dohľadom testovacej organizácie - vozidlo po servisnej prehliadke opätovne skontroluje náš audítor kvality spolu so servisným technikom VW,
 • zároveň ušetríte na servisnej prehliadke až do 130 EUR - podľa druhu servisnej prehliadky Vám bude:
  • fakturovaná cena znížená o cenu servisnej prehliadky a cenu motorového oleja s filtrom alebo
  • o cenu servisnej prehliadky s výmenou brzdovej kvapaliny (práca + materiál), ak pri prehliadke nebude potrebné meniť olej
  • pri vozidle s 4 -ročným grátis servisom SEAT za vás uhradíme faktúru na vami objednané dodatočné práce alebo príslušenstvo až do 100 €.

Podmienky účasti sú jednoduché

Do projektu "Test kvality servisnej činnosti" sa môžete zapojiť, ak disponujete vozidlom SEAT, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

 • vek vozidla je maximálne 10 rokov,
 • vozidlo nesmie mať najazdených viac ako 250 000 km,
 • vozidlo svojím vybavením zodpovedá sériovému vyhotoveniu,
 • k vozidlu je k dispozícii servisná knižka.

Vozidlo bude tesne pred prehliadkou a bezprostredne po nej skontrolované vyškoleným pracovníkom inšpekčnej organizácie TOPTEST. Nezdržíme Vás viac, ako 1 hodinu. Po absolvovaní prehliadky nám Vaše poznatky a názory zhrniete v jednoduchom dotazníku formou odpovedí na otázky Áno/Nie.

V prípade, že sa chystáte s vozidlom absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku a rozhodnete sa aktívne s nami spolupracovať, vyplňte prosím priložený registračný formulár.

Bližšie podrobnosti Vám radi telefonicky poskytnú pracovníci organizácie TOPTEST. Kontaktujte nás.

Na záver by sme Vás chceli upozorniť, že test je vykonávaný bez vedomia kontrolovaného servisného partnera. Je pre nás veľmi dôležité, aby užívateľ vozidla svojím správaním minimalizoval riziko prezradenia a zabezpečil tak objektívne podmienky pre uskutočnenie testu.