WLTP: Nové štandardy pre hodnoty spotreby paliva

Približuje sa reálnej spotrebe: WLTP upravuje hodnoty spotreby

Od septembra 2017 platia pre osobné vozidlá, ktoré prichádzajú na trh, nové hodnoty spotreby, ktoré sú získavané podľa štandardov WLTP. WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure a predstavuje celosvetovo jednotný testovací štandard pre určenie spotreby paliva a emisií. Tu zistíte, čo to znamená pre vás a váš automobil SEAT.

Čo je to WLTP?

Aká je spotreba jedného automobilu? Vďaka jednotnému jazdnému cyklu WLTP môže SEAT teraz na túto otázku odpovedať ďaleko presnejšie. Pretože nová metóda merania spotreby paliva sa približuje k podmienkam reálnej premávky. A od septembra 2017 nahradila predtým používaný štandard NEDC.

WLTP je skratka pre Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Predstavuje celosvetovo harmonizovaný testovací štandard pre ľahké úžitkové vozidlá a popisuje nové pravidlá určovania hodnôt spotreby paliva. Na základe reálnych jazdných údajov získaných z celého sveta tento postup simuluje realite blízku jazdu automobilom aj v laboratórnych podmienkach. Štandard WLTP zohľadňuje nielen rôzne situácie a rýchlosti v cestnej premávke, ale aj rôzne varianty výbavy a hmotnostné triedy automobilov.

Dôvody pre zavedenie WLTP.

Spotreba vozidla sa môže odlišovať od hodnôt udávaných výrobcom. Spoľahlivosť výsledkov meraných na základe európskeho jazdného cyklu NEDC bola preto vždy predmetom kritiky. Dôvodom je to, že skutočná spotreba paliva závisí vo veľkej miere od individuálneho štýlu jazdy a výbavy vozidla. Napríklad od toho, či vozidlo jazdí prevažne v mestskej premávke, na cestách mimo mesta alebo po diaľniciach. Pre zohľadnenie týchto rozdielov boli teoretické podmienky cyklu NEDC upravené na dynamickejší jazdný profil, ktorý sa zakladá na štatistickom zisťovaní a hodnotení priemerných užívateľských profilov: Celkovo sa zohľadňuje vyššie zrýchlenie, vyššia priemerná rýchlosť a vyššia maximálna rýchlosť. A namiesto simulácie kombinovanej mestskej a mimomestskej premávky je teraz vozidlo testované v štyroch rôznych rýchlostných rozsahoch.

Od 1. septembra 2017 sa udávajú hodnoty spotreby paliva a emisií meraných podľa štandardu WLTP pri všetkých novo homologizovaných modeloch osobných vozidiel a nových motoroch. Platí to pre Európu a mnoho ďalších krajín po celom svete.

NEDC a WLTP: porovnanie cyklov

Dlhšie vzdialenosti, kratšie zastávky. So štandardom WLTP sa testovacou metódou meria spotreba paliva a emisie CO2 jedného vozidla. Jazdné cykly sa odlišujú takto:

Prehľad jazdného cyklu NEDC

Normovaný jazdný cyklus NEDC platí pre všetky osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Európska komisia ho zaviedla v roku 1992 s cieľom zistiť spotrebu paliva a emisií a poskytnúť porovnateľné hodnoty. Nasledujúci prehľad prezentuje rámcové podmienky, ktoré sú základom tohto spôsobu merania.

Testovacie parametre:

 • Teplota v testovacej miestnosti sa pohybuje v rozsahu 20 - 30°C.
 • Dĺžka trasy je 11 km.
 • Cyklus trvá 20 minút.
 • Cyklus tvoria dve fázy: - 13 minút sa simuluje jazda v meste - 7 minút trvá simulácia jazdy mimo mesta
 • Priemerná rýchlosť je ca. 33 km/h
 • Doba, počas ktorej je vozidlo nečinné činí 25%.
 • Maximálna rýchlosť je 120 km/h.
 • Pre modely s manuálnou prevodovkou je radenie rýchlostí presne definované.
 • Nezohľadňuje doplnkovú výbavu a klimatizáciu.

Prehľad jazdného cyklu WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, v skratke WLTP, je celosvetovo harmonizovaný štandard na testovanie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorý zaisťuje podstatne dynamickejšie testovacie parametre, ktorých výsledkom budú realistickejšie hodnoty spotreby paliva. Ktoré to sú, vidíte tu.

Testovacie parametre:

 • Teplota v testovacej miestnosti je 23°C.
 • Dĺžka testovacej trasy je 23 km.
 • Cyklus trvá 30 minút.
 • Cyklus tvoria štyri fázy (pomalá, stredná, rýchla, extra rýchla).
 • Priemerná rýchlosť je 47 km/h.
 • Podiel státia činí 13%.
 • Maximálna rýchlosť je 130 km/h.
 • Radenie rýchlostí je pre každé vozidlo vopred individuálne prepočítané.
 • Hmotnosť vozidla a doplnková výbava sú zahrnuté do analýzy.
 • Merané sú všetky možné kombinácie motorov a prevodoviek.