Používanie cookies

Vyhlásenie o spracúvaní údajov z Web prostredia a cookies

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok (www.vw.sk; www.vwuzitkove.sk; www.audi.sk; www.seat.sk; www.cupraofficial.sk; www.dasweltauto.sk) je pre nás mimoriadne dôležitá.

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 (ďalej ako "Porsche Slovakia"), ako veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti.

Na tejto webovej stránke sa používa softvér na analýzu jej použitia. Vyhodnotením týchto údajov je možné získať cenné vedomosti o potrebách používateľov. Tieto poznatky nám pomáhajú ešte viac zlepšovať kvalitu ponuky. Jednotlivo sa o každom vyvolaní webovej stránky bez obmedzenia uloží nasledujúci dátový záznam:

  • anonymizovaná forma IP adresy počítača používateľa,
  • dátum a čas vyvolania webovej stránky,
  • názov vyvolanej webovej stránky alebo súboru,
  • ID relácie,
  • Referrer URL (zdrojová adresa URL, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku),
  • množstvo prenesených dát,
  • informácie o produkte a verzii použitého prehliadača,
  • operačný systém používaný používateľom.

Toto vyhlásenie o spracúvaní údajov z Web prostredia a cookies platí iba pre webové stránky www.vw.sk; www.vwuzitkove.sk; www.audi.sk; www.seat.sk; www.cupraofficial.sk; www.dasweltauto.sk (ďalej ako "naše webové stránky")  a s nimi súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane webových stránok alebo o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť  Porsche Slovakia nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

V prípade, že kontaktujete predajcu prostredníctvom odkazov na našich stránkach, spoločnosť Porsche Slovakia nespracúva osobné údaje, ktoré týmto spôsobom odošlete konkrétnemu predajcovi. Za ich spracúvanie zodpovedá predajca.

Nespracúvame vaše osobné údaje, dochádza k spracúvaniu výlučne rôznych "technických" identifikátorov (napr. anonymizovaná IP adresa), ktoré nám ale neumožňujú identifikovať konkrétnu dotknutú osobu.

1.      Cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Je stiahnutý z vášho internetového prehliadača pri prvej návšteve webovej stránky. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce pomocou toho istého zariadenia, súbor cookie a informácie na ňom uložené sa odošlú späť na web, ktorý ho vygeneroval (First Party Cookie), alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Okrem toho, že sa pripojíte rýchlejšie, webová stránka vás "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa na konci relácie prehliadača automaticky vymaže z pevného disku (ďalej len "súbory cookie relácie"). Okrem toho používame aj súbory cookie, ktoré zostávajú na vašom pevnom disku aj po skončení relácie. Deje sa to predovšetkým za účelom zlepšenia používateľského komfortu pri opätovnom vyvolaní webovej stránky tak, aby webová stránka mohla byť následne prispôsobená vašim osobným potrebám a optimalizovaná doba jej načítania.

2.      Aké cookies vyhodnocujeme

2.1   Základné súbory cookie - tieto súbory cookie umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookie zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

2.2   Perzistentné súbory cookie - slúžia na identifikáciu vami preferovaných aktivít, ktoré vedome vykonáte na našich stránkach.

2.3   Prevádzkové súbory cookie - slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto súbory cookie zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

2.4   Reklamné súbory cookie - slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

2.5   Cookies tretích strán - vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google AdSense, Facebook, Webtrekk, LinkedIn, Xandr a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete dohľadať na stránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

3.      Nastavenia cookies na tejto webovej stránke

3.1   Cookies bez nutnosti vyžiadania súhlasu

Nevyhnutne potrebné súbory cookie, tiež nazývané "strictly necessary", zabezpečujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli túto webovú stránku používať podľa zámeru. Tieto cookies používame výlučne my, a preto sa jedná o tzv. First Party Cookies. Vo vašom počítači sa ukladajú iba počas aktuálnej relácie prehliadača. Nevyhnutne potrebné súbory cookie: Pre funkciu prihlásenia máme tzv. Súbor cookie relácie. Bez tohto súboru cookie neexistuje žiadne prihlasovacie meno, a preto ani žiadne funkcie za ním.

Takéto cookies okrem toho zaisťujú napríklad funkčnosť zmeny z http na https pri zmene webových stránok, a teda zachovávanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos údajov. Na používanie nevyhnutne potrebných súborov cookie sa súhlas nevyžaduje.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie nie je možné deaktivovať pomocou funkcií tejto webovej stránky, avšak môžete ich kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení vami používaného prehliadača. Pozrite si pokyny uvedené nižšie.

3.2   Cookies vyžadujúce súhlas

Jedná sa o súbory cookie, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné na používanie webovej stránky, napriek tomu však plnia dôležité úlohy. Bez týchto súborov cookie už nebudú k dispozícii funkcie, ktoré umožňujú pohodlné prehliadanie našich webových stránok, napríklad predvyplnené formuláre. Uskutočnené nastavenia, ako napríklad výber jazyka, sa nedajú uložiť, a preto musí byť pre každú stránku musia znova vyžiadaný. Okrem toho už nemáme možnosť osloviť vás individuálne prispôsobenými ponukami. Použité First Party Cookies sú uvedené nižšie s podrobnejším popisom:

Názov súboru cookie: Auto-Login Cookie Úloha: Súbor cookie si pamätá, či je používateľ prihlásený. Doba uchovávania: relácia alebo niektoré údaje až dva týždne (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Webtrekk GmbH ( www.webtrekk.com) Úloha: Pomocou služieb Webtrekk zbierame štatistické údaje o používaní našej webovej stránky. Tieto údaje sa používajú na neustále zlepšovanie a optimalizáciu webových stránok a našich ponúk, čím ich robia pre vás zaujímavejšími. Údaje poskytujú parametre, ako je počet návštevníkov, správanie sa návštevníka kliknutím a priemerný aktívny čas používateľa webovej stránky na stránke, aby pomocou ich vyhodnotenia bolo možné webovú stránku vylepšiť. Taktiež sa prostredníctvom URL adresy sprostredkovateľa (URL Referrer) štatisticky vyhodnocuje počet používateľov, ktorí prichádzajú na našu webovú stránku z partnerských webových stránok, aby sme mali spätnú väzbu, ktoré z našich marketingových kampaní vzbudili záujem o našu webovú stránku. Doba uchovávania: Súbor cookie sa odstráni po 6 mesiacoch nečinnosti. Ak návštevník navštívi webovú stránku v tomto období, životnosť súboru cookie sa predĺži o ďalších 6 mesiacov (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Tealium ( https://tealium.com/de/privacy/) Úloha: S pomocou Tealium iQ spravujeme naše marketingové nástroje. Tealium pôsobí ako sprostredkovateľ medzi webovou stránkou a našimi partnermi. Údaje sa zašlú spoločnosti Tealium a zodpovedajúcim spôsobom sa zašlú aj partnerom. Doba uchovávania: Žiadne údaje sa neukladajú, ale prenášajú sa iba partnerom.

Názov súboru cookie: Visual Website Optimizer ( https://vwo.com/knowledge/how-secure-is-vwo) Úloha: S pomocou VWO vytvárame užívateľské testy na optimalizáciu a ďalší rozvoj našej webovej stránky. Spoločnosť VWO analyzuje statické údaje o používaní našej webovej stránky. Tento nástroj sa tiež používa ako testovací nástroj A / B. Údaje ako počet návštevníkov, správanie sa návštevníka kliknutím a priemerný aktívny čas, ktorý používatelia webových stránok strávia, sa priradia k zodpovedajúcim variantom testu. Doba uchovávania: relácia alebo niektoré údaje až 10 rokov (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

3.3   Cookies tretích strán (Third-Party Cookies) vyžadujúce súhlas

Na túto webovú stránku bol tiež integrovaný obsah tretích strán. Tieto tretie strany môžu teoreticky nastaviť cookies počas vašej návštevy webovej stránky, a tak získavajú napríklad informácie o tom, že ste navštívili niektorú z našich webových stránok. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete na webových stránkach poskytovateľov tretích strán.

Názov súboru cookie: twyn.com od spoločnosti Thor GmbH ( www.thormedia.at/datenschutz) Úloha: Spoločnosť Thor GmbH sa špecializuje na digitálnu reklamu a ponúka prevádzkovateľom webových stránok technológiu, ktorá umožňuje poskytovať reklamu založenú na záujmoch. V prípade reklamných kampaní so spoločnosťou sa stanovujú takzvané remarketingové kódy, aby sa správanie zákazníkov prepojilo priamo s použitými reklamnými kampaňami za účelom optimalizácie kontroly reklamy a merania jej úspešnosti. Doba uchovávania: 90 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Google Inc. ( https://policies.google.com/privacy) Úloha: Tento web používa službu Google Ads a v rámci nej kódy sledovania konverzií a remarketingu. Služba Google Ads umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií, keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Ak na našich webových stránkach navštívite určité stránky, môžeme so spoločnosťou Google zistiť, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Informácie získané pomocou súborov cookie na konverziu sa používajú na generovanie štatistík pre zákazníkov služby Ads, ktorí používajú sledovanie konverzií. Prostredníctvom týchto štatistík sa dozvieme o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google a vyvolali stránku so značkou sledovania konverzií. Pomocou remarketingovej funkcie od spoločnosti Google oslovujeme používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky. To nám umožňuje prezentovať našu reklamu cieľovým skupinám, ktoré sa už zaujímajú o naše produkty alebo služby. Doba uchovávania: 540 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Siteimprove ( https://siteimprove.com/) Úloha: Siteimprove využíva súbory cookie na sledovanie postupnosti stránok, ktoré návštevník sleduje pri návšteve našich webových stránok. Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a používa sa iba na analýzu webových stránok. Doba ukladania: 1 000 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Smart Digital ( https://www.smart-digital.de/) Úloha: Tento súbor cookie obsahuje anonymné jedinečné ID pre používateľa webových stránok. Toto ID sa používa na rozpoznanie používateľa počas rôznych relácií a na sledovanie jeho aktivít na webovej stránke. Takto zozbierané údaje sa používajú na analýzu a zlepšenie stránky. Doba uchovávania: 2 roky (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Xandr ( https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/) Údaje zhromažďované pomocou súborov cookie: informácie o stránkach na našom webe, ktoré ste navštívili a informácie o reklamných kampaniach, ktoré ste videli alebo ste na ne klikli. Použitie zhromažďovaných údajov: Nazbierané informácie budú zverejnené v pseudonymizovanej forme, aby vám poskytli čo najrelevantnejšiu predikciu reklamy na základe vašich preferencií na našich webových stránkach a v rámci našich reklamných online kampaní. Doba uchovávania: 90 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované)

Názov súboru cookie: Facebook Inc. ( https://www.facebook.com/policy/cookies/) Úloha: Súbor cookie pre remarketing na Facebooku nám umožňuje optimalizovať a zobrazovať reklamy na Facebooku a iných webových stránkach tretích strán na základe minulých návštev používateľov na našich webových stránkach a interakcie s našimi reklamami a obsahom na Facebooku, reklamy sa zobrazujú po tom, ako používatelia navštívia našu stránku s použitím neosobne identifikovateľných informácií. Doba uchovávania: 180 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: Adform A/S. ( https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/) Úloha: Súbory cookies spoločnosti Adform slúžia na opätovné oslovovanie používateľov, ktorí navštívili určité stránky webu. Súbory cookie rovnako plnia úlohu pri sledovaní konverzií - cieľov ktoré nastanú počas návštevy používateľov na webe. Doba uchovávania: 60 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: LinkedIn Corporation ( https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy) Úloha: Súbory cookies spoločnosti LinkedIn slúžia na opätovné oslovovanie používateľov, ktorí navštívili určité stránky webu. Súbory cookie rovnako plnia úlohu pri sledovaní konverzií - cieľov ktoré nastanú počas návštevy používateľov na webe. Doba uchovávania: 180 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: INRES ( https://www.inres.sk/optout/index_sk.html) Úloha: Súbory cookies spoločnosti INRES (NetSuccess, s.r.o.) slúžia výlučne na opätovné oslovovanie používateľov, ktorí navštívili určité stránky webu. Doba uchovávania: 60 dní (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

Názov súboru cookie: ETARGET SE ( https://sk.search.etargetnet.com/policy.html) Úloha: Súbory cookies spoločnosti Etarget slúžia výlučne na opätovné oslovovanie používateľov, ktorí navštívili určité stránky webu. Doba uchovávania: 13 mesiacov (všetky údaje sú anonymné alebo anonymizované).

4.      Social Plugins

Za účelom ochrany vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky, nepoužíva naša webová stránka tzv. sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí.

5.      Ako skontrolovať nastavenia cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Súbory cookie sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej. Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari™ https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera™ https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Zoznam súborov cookie

Súbor cookie je malý blok údajov (textový súbor), ktoré sa do vášho prehliadača ukladajú na pokyn internetovej lokality, keď ju používateľ navštívi, s cieľom zapamätať si informácie o vás, ako napríklad preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookie nastavujeme my a nazývajú sa súbory cookie prvej strany. Používame aj súbory cookie tretích strán. Ide o súbory cookie z inej domény, ako je doména internetovej lokality, ktorú práve navštevujete, a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností. Konkrétnejšie používame súbory cookie a iné sledovacie technológie na tieto účely:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie Tieto súbory cookie sú nastavené množstvom služieb sociálnych médií, ktoré sme na stránku pridali, aby sme vám umožnili zdieľať náš obsah s priateľmi a na sieťach. Dokážu sledovať váš prehliadač na iných stránkach a zostaviť profil vašich záujmov. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré sa zobrazujú na iných internetových stránkach, ktoré navštevujete. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, možno tieto nástroje na zdieľanie nebudete môcť používať alebo sa vám nebudú zobrazovať.