SEAT

Aktualizácie softvéru „Over-the-Air“

Optimalizujte funkčnosť a výkon svojho vozidla SEAT pomocou najnovšieho softvéru pre váš model SEAT.

Čo sú to aktualizácie „Over-the-Air“?

Aktualizácie Over-the-Air (OTA) udržiavajú váš plne integrovaný softvér SEAT aktuálny pomocou internetového pripojenia vášho vozidla SEAT. Tieto aktualizácie, dodávané na diaľku, sú navrhnuté tak, aby zlepšili funkčnosť a výkon vášho vozidla SEAT a často zavádzajú nové funkcie alebo vylepšenia pre optimalizovaný zážitok z jazdy.

Aktualizácia softvéru vášho vozidla SEAT

Aktualizácia softvéru cez pripojenie k internetu zabezpečuje, že vaše vozidlo bude vždy aktuálne. Na obrazovke infotainmentu dostávajte oznámenia o dostupnosti aktualizácií.

Predplatitelia SEAT sú informovaní prostredníctvom upozornenia v aplikácii, môžete tiež dostať e-mail, ktorý vás informuje o aktualizáciách softvéru, ktoré sú špecifické pre váš SEAT.

Uistite sa, či je vo vašom vozidle SEAT nainštalovaný najnovší softvér

Čo sú to aktualizácie Over-the-air?

Vozidlá SEAT sú vybavené plne integrovanými softvérovými systémami. Aktualizácie Over-the-Air (OTA) zabezpečujú aktuálnosť softvéru vášho vozidla SEAT pomocou inernetového pripojenia vozidla. Tieto aktualizácie sú prispôsobené na zlepšenie funkčnosti a výkonu vášho vozidla SEAT, prípadne zavádzajú nové funkcie alebo vylepšenia. Aktualizácia softvéru vášho vozidla SEAT zaručuje optimalizovaný zážitok z jazdy. Aktualizácie sa pohodlne dodávajú na diaľku, "over-the-air".

Ako udržiavať softvér vášho vozidla SEAT aktuálny

Na obrazovke infotainmentu sa vám zobrazia upozornenia, keď budú k dispozícii aktualizácie softvéru OTA, ktoré si môžete stiahnuť, vďaka čomu budete mať vy aj vaše vozidlo náskok.

Uvoľnite potenciál svojho vozidla SEAT

Pred stiahnutím aktualizácií OTA sa uistite, že svieti zelená kontrolka a že existuje internetové pripojenie. Pre ďalšie pokyny sa obráťte na autorizovaného partnera SEAT.

Nezabudnite, že na prijímanie aktualizácií OTA je potrebné mať zaregistrované vozidlo.

Ako stiahnuť aktualizácie OTA

Iniciujte stiahnutie

Jednoducho ťuknite na položku "Stiahnuť" (poznámka: sťahovanie sa pozastaví, ak je zapaľovanie vypnuté).

Príprava na inštaláciu

Počas inštalácie nejazdite so svojím vozidlom SEAT.

Iniciujte stiahnutie

Jednoducho ťuknite na položku "Stiahnuť" (poznámka: sťahovanie sa pozastaví, ak je zapaľovanie vypnuté).

Iniciujte stiahnutie

Jednoducho ťuknite na položku "Stiahnuť" (poznámka: sťahovanie sa pozastaví, ak je zapaľovanie vypnuté).

Príprava na inštaláciu

Počas inštalácie nejazdite so svojím vozidlom SEAT.

Začnite inštaláciu

Vypnite zapaľovanie, ťuknite na položku "Inštalovať" a odomknite si budúcnosť so zvýšeným výkonom.

Užite si aktualizáciu

Očakávajte lepší zážitok z jazdy pri ďalšom spustení vozidla SEAT. Zobrazí sa výzva na potvrdenie úspešnej inštalácie.

Začnite inštaláciu

Vypnite zapaľovanie, ťuknite na položku "Inštalovať" a odomknite si budúcnosť so zvýšeným výkonom.

Začnite inštaláciu

Vypnite zapaľovanie, ťuknite na položku "Inštalovať" a odomknite si budúcnosť so zvýšeným výkonom.

Užite si aktualizáciu

Očakávajte lepší zážitok z jazdy pri ďalšom spustení vozidla SEAT. Zobrazí sa výzva na potvrdenie úspešnej inštalácie.

Vydané aktualizácie Over-the-Air

Ibiza, Arona, Ateca a Tarraco

Jednoducho ťuknite na položku "Stiahnuť" (poznámka: sťahovanie sa pozastaví, ak je zapaľovanie vypnuté). Prejdite do budúcnosti s najnovšími aktualizáciami Over-the-Air pre vaše vozidlo Ibiza, Arona, Ateca alebo Tarraco. Naše komplexné aktualizácie vylepšujú výkon vášho vozidla a používateľské rozhranie, aby bola jazda rovnako plynulá ako intuitívna. Nenechajte si ujsť tieto zásadné vylepšenia.

Leon & Leon Sportstourer

Premeňte svoj Leon s našimi najnovšími aktualizáciami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zdokonalili váš zážitok z jazdy. Objavte nový balík rozpoznávania hlasu pre citlivejšiu a intuitívnejšiu interakciu, ktorý dopĺňa pokročilý systém vášho vozidla.

Ibiza, Arona, Ateca a Tarraco

Jednoducho ťuknite na položku "Stiahnuť" (poznámka: sťahovanie sa pozastaví, ak je zapaľovanie vypnuté). Prejdite do budúcnosti s najnovšími aktualizáciami Over-the-Air pre vaše vozidlo Ibiza, Arona, Ateca alebo Tarraco. Naše komplexné aktualizácie vylepšujú výkon vášho vozidla a používateľské rozhranie, aby bola jazda rovnako plynulá ako intuitívna. Nenechajte si ujsť tieto zásadné vylepšenia.

Ibiza, Arona, Ateca a Tarraco

Jednoducho ťuknite na položku "Stiahnuť" (poznámka: sťahovanie sa pozastaví, ak je zapaľovanie vypnuté). Prejdite do budúcnosti s najnovšími aktualizáciami Over-the-Air pre vaše vozidlo Ibiza, Arona, Ateca alebo Tarraco. Naše komplexné aktualizácie vylepšujú výkon vášho vozidla a používateľské rozhranie, aby bola jazda rovnako plynulá ako intuitívna. Nenechajte si ujsť tieto zásadné vylepšenia.

Leon & Leon Sportstourer

Premeňte svoj Leon s našimi najnovšími aktualizáciami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zdokonalili váš zážitok z jazdy. Objavte nový balík rozpoznávania hlasu pre citlivejšiu a intuitívnejšiu interakciu, ktorý dopĺňa pokročilý systém vášho vozidla.

*preklik na webstránku v anglickom jazyku

Často kladené otázky k aktualizáciám OTA
Čo je potrebné na úspešnú aktualizáciu Over-the-Air pre môj SEAT?

Stav zeleného svetla: pri spustenom motore sa na 3-tlačidlovom module stropnej konzoly rozsvieti zelené svetlo, ktoré znamená aktívne pripojenie k našim serverom.

Pokrytie siete: stabilná mobilná sieť je pre proces aktualizácie nevyhnutná. V prípade problémov s pripojením sa aktualizácia pozastaví a automaticky sa obnoví po obnovení pripojenia. Skontrolujte, či je vaše vozidlo pripojené k sieti podľa nastavenia ochrany osobných údajov. Pozrite si používateľskú príručku - kapitolu Režim súkromia.

Je možné odmietnuť aktualizácie Over-the-Air?

Máte možnosť odložiť aktualizáciu výberom možnosti "Zrušiť" na výzve na obrazovke infotainmentu. Ak by ste si to rozmysleli, jednoduchým vypnutím vozidla by sa malo upozornenie znovu objaviť. V každom prípade vám aktualizáciu vždy uľahčí autorizovaný servisný partner SEAT.

Ako sa moje informácie použijú počas aktualizácie Over-the-Air?

Proces aktualizácie zahŕňa zhromažďovanie VIN vášho vozidla, stavu pripojenia, ako aj vášho súhlasu so stiahnutím a inštaláciou. Okrem toho sa nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje, pričom sa prísne dodržiavajú naše zásady ochrany osobných údajov.

Ako môžem skontrolovať aktuálnu verziu softvéru môjho vozidla SEAT?

Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru, prejdite do ponuky infotainmentu na položku "Nastavenie" a následne na položku "Systémové informácie", kde sa zobrazí aktuálna verzia.

Aké funkcie získa môj SEAT vďaka najnovšej aktualizácii?

Tieto informácie nájdete v časti "Poznámky k verzii" na obrazovke vášho infotainmentu. Pre všetky modely sú podrobné informácie o aktualizácii poskytované prostredníctvom emailu.

Existujú nejaké poplatky za aktualizáciu Over-the-Air pre moje vozidlo SEAT?

Všetky aktualizácie sú našim zákazníkom poskytované bez ďalších poplatkov.

Má vynechanie aktualizácií vplyv na záruku môjho vozidla?

Ak sa rozhodnete neinštalovať aktualizácie, nijako to neovplyvní záruku vášho vozidla.

Prečo som nebol informovaný o dostupných aktualizáciách pre môj SEAT?

Aktualizácie sa uvoľňujú prostredníctvom vĺn. Oznámenie bude zaslané priamo do systému vášho vozidla, akonáhle bude aktualizácia pripravená pre vaše konkrétne vozidlo.

Čo mám robiť, ak je inštalácia aktualizácie pre môj SEAT neúspešná?

Prosíme vás, aby ste sa obrátili na najbližšieho autorizovaného servisného partnera SEAT, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.

Je pre inštaláciu aktualizácií povinné internetové pripojenie?

Áno, spoľahlivé internetové pripojenie je nevyhnutné na sťahovanie a inštaláciu aktualizácií.

Budú moje osobné nastavenia po aktualizácii ovplyvnené?

Uisťujeme vás, že všetky osobné nastavenia a preferencie zostanú zachované.

Prečo nie sú po aktualizácii viditeľné žiadne zmeny?

Príležitostne sa aktualizácie zameriavajú na vylepšenie prevádzkových systémov na pozadí vozidla, čo nemusí viesť k viditeľným zmenám.

Omylom som zamietol oznámenie o aktualizácii, ktorá je pripravená na inštaláciu. Ako ju môžem znova nájsť?

Ak by ste oznámenie o aktualizácii zamietli, jednoduchým vypnutím vozidla by sa malo oznámenie znovu objaviť. Ak máte problémy s jeho vyhľadaním, obráťte sa na autorizovaného servisného partnera SEAT.

Môžem svoj SEAT nabíjať počas procesu aktualizácie softvéru?

Nie, na začiatku inštalácie prestaňte vozidlo nabíjať. Pre úspešnú inštaláciu aktualizácie sa uistite, že úroveň nabitia batérie je aspoň 30 %.