Sprievodca inštaláciou navigácie

Aktualizácia Navigačného systému pre vozidlá od roku 2021:

Na tomto mieste vám krok za krokom ukážeme, ako stiahnuť nové mapové podklady pre váš Navigačný systém vozidiel od roku 2021 a zároveň ako ich importovať do navigačného systému.

Upozorňujeme, že aktualizácia sa vykonáva len pri zapnutom Infotaiment systéme. Ak je systém Infotainment vypnutý, proces inštalácie sa preruší a automaticky sa obnoví po opätovnom zapnutí systému.

Aktualizácia navigačného systému pre vozidlá z rokov 2018 až 2021:

Tu vám krok za krokom ukážeme, ako si stiahnuť nové mapové podklady pre Navigačný systém vozidiel z rokov 2018 až 2021 a importovať ich do navigačného systému.

Možné len pre modely so službou MapCare! Pôvodnú kartu SD prepíšte iba vtedy, ak ste si istí, že máte službu MapCare. Prepísanie SD karty bez zakúpenej služby MapCare môže viesť k strate údajov.

Predpoklady pre aktualizáciu navigačných máp:

 1. Potrebujete SD kartu s predchádzajúcimi mapovými podkladmi z vášho navigačného systému. SD karta je vo výrobnom závode v navigačnom systéme 6P0 vložená do slotu pre SD kartu 2. V systéme Navy System Plus môžete použiť akúkoľvek 32GB alebo 64GB SD kartu.
 2. Na zabezpečenie bezproblémovej reprodukcie údajov by na SD karte nemalo byť uložené nič okrem navigačných údajov.
 3. Ak používate operačný systém Windows, budete potrebovať program na extrakciu súborov, napríklad 7-Zip. Tento konkrétny program si môžete stiahnuť z webovej stránky výrobcu. Ak používate iný operačný systém, budete potrebovať program na extrahovanie stiahnutých súborov, ktorý podporuje formát súborov .zip.
 4. Mapové podklady môžu zaberať viac ako 27 GB pamäte, čo znamená, že musíte mať aspoň toľko voľného miesta na pevnom disku počítača. Pevný disk vášho počítača musí byť naformátovaný na NTFS, aby zvládol takéto veľké súbory. Ide o štandardný systém používaný v novších počítačoch. Ak máte starší počítač, skontrolujte formátovanie pevného disku kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu pevného disku v Prieskumníkovi a výberom položky "Vlastnosti".

Krok 1

Ktorú verziu mám v súčasnosti nainštalovanú a ktorá verzia je k dispozícii ako aktualizácia?

Aktuálnu verziu mapových podkladov v navigačnom systéme Navi System môžete skontrolovať stlačením tlačidla "MENU". Na displeji potvrďte možnosť "Nastavenie" > "Systémové informácie".

 1. Na tento účel vyberte kartu SD s mapovými podkladmi zo slotu 2 systému Navi System 6P0 alebo vlastnú 32GB alebo 64GB kartu SD a vložte ju do slotu na kartu SD v počítači alebo do pripojenej čítačky kariet SD.
 2. Vytvorte v počítači priečinok na uloženie záložnej kópie mapových podkladov.
 3. Skopírujte všetky údaje z karty SD do priečinka, ktorý ste práve vytvorili v počítači.

Krok 2

Stiahnutie nových údajov

 1. Navštívte webovú stránku kde sú k dispozícii najnovšie údaje na stiahnutie. Máte možnosť stiahnuť si údaje v jednom súbore. V závislosti od rýchlosti vášho internetového pripojenia môže sťahovanie trvať aj viac ako osem hodín. Všetky súbory sú komprimované vo formáte .zip.
 2. Stiahnite si všetky súbory novej verzie a uložte ich spoločne do nového priečinka (napr. "Update máp") vo svojom počítači.
 3. Posuňte prepínač na karte SD do polohy "Unlock" (Odomknúť) a vložte SD kartu do slotu na SD kartu v počítači alebo do externej čítačky kariet.
 4. Vymažte všetky údaje na SD karte alebo kartu preformátujte. Postup závisí od operačného systému: v systéme Windows prejdite na jednotku SD karty, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku "Formátovať". V prípade iných operačných systémov postupujte podľa pokynov výrobcu.
 5. Otvorte prvý súbor v priečinku v počítači so stiahnutými údajmi (prípona .zip.001).
 6. Rozbaľte súbory na SD kartu. Súbory musia byť uložené priamo v hlavnom adresári pamäťovej karty SD, nesmú byť uložené v podadresári.
 7. Po dokončení extrakcie vyberte SD kartu z počítača alebo čítačky kariet. Teraz posuňte prepínač na SD karte opäť nadol do polohy "Lock" (uzamknúť).

Krok 3

Importovanie údajov do navigačného systému

 1. Vložte SD kartu späť do slotu 2 vášho navigačného systému.
 2. Aktualizované navigačné mapy budú k dispozícii hneď, ako systém rozpozná opätovne vloženú SD kartu.
 3. Ak máte Navi System Plus, nainštalujte novú databázu navigácie.

Upozornenie:

Keďže navigačné údaje sú uložené na SD karte, čo znamená, že tá musí zostať vo vozidle, karta je vystavená extrémnym podmienkam prostredia. Aby sa zabezpečilo, že navigačný systém bude naďalej správne fungovať, váš Navi System bude akceptovať iba SD karty schválené spoločnosťou SEAT. Ak sa vaša originálna karta stratí alebo poškodí, môžete si zaobstarať náhradnú kartu u autorizovaného servisného partnera SEAT.

Ak je váš SEAT z roku 2020 alebo starší, nemusí tieto aktualizácie akceptovať. Ak chcete overiť, či je vaše vozidlo kompatibilné, obráťte sa na autorizovaný servis SEAT.