Čo je to SEAT CONNECT
Funkcie SEAT CONNECT
SEAT Connect

Objavte možnosti jednotlivých funkcií služby SEAT Connect.

V ďalších videách sú názorne vysvetlené jednotlivé funkcie služby SEAT Connect.

SEAT CONNECT

Bezpečnostná služba proti krádeži

SEAT CONNECT

Plánovanie servisných návštev

SEAT CONNECT

Núdzové volanie

SEAT CONNECT

Upozornenie na oblasť

SEAT CONNECT

Súkromný režim

SEAT CONNECT

Vyhľadávanie pomocou klaksónu a smerových svetiel

SEAT CONNECT

Upozornenie na rýchlosť

SEAT CONNECT

Vzdialené vetranie

SEAT CONNECT

Vymazanie užívateľa

SEAT CONNECT

Vzdialené zamykanie