Dôležité oznámenie v súvislosti so zárukou - SEAT Servis - Servis & príslušenstvo - SEAT | SEAT
SEAT Servis

Dôležité oznámenie v súvislosti so zárukou

Vážení zákazníci,

Kúpna zmluva a/alebo ďalšie dokumenty týkajúce sa Vášho vozidla značky SEAT obsahovali niektoré ustanovenia, ktoré nemuseli byť dostatočne jasné, a na základe ktorých ste mohli dospieť k presvedčeniu, že počas príslušnej záručnej doby ste povinní si nechať vykonať všetky opravy a údržby Vášho vozidla značky SEAT výlučne v rámci našej autorizovanej siete servisov.

Týmto by sme Vám chceli objasniť danú záležitosť nasledovne: 

  • Nie ste povinní si nechať vykonať opravy alebo údržby Vášho vozidla značky SEAT, na ktoré sa nevzťahuje záruka (napr. pravidelnú údržbu), výlučne u členov našej autorizovanej siete servisov. To znamená, že tieto opravy alebo údržby (na ktoré sa nevzťahuje záruka) si môžete nechať vykonať tiež v akomkoľvek nezávislom (neautorizovanom) servise.
  • To tiež znamená, že neodmietneme Vaše nároky plynúce zo záruky len preto, že akákoľvek oprava alebo údržba Vášho vozidla značky SEAT bola vykonaná nezávislým (neautorizovaným) servisom. Toto platí samozrejme za predpokladu, že: (i) nárok plynúci zo záruky nie je výsledkom chyby príslušného neautorizovaného servisu, ktorý nevykonal konkrétnu opravu alebo údržbu správnym spôsobom podľa špecifikácií výrobcu; alebo (ii) nárok plynúci zo záruky nie je následkom použitia nekvalitných náhradných dielov.
  • Pre vylúčenie pochybností poznamenávame, že predošlé body sa nevzťahujú na opravy alebo údržby Vášho vozidla značky SEAT realizované pri uplatnení záruky - vezmite prosím na vedomie, že tieto musia byť vykonané výlučne u členov našej autorizovanej siete servisov.


Dúfame, že Vaše vozidlo značky SEAT Vám poskytne ešte veľa príjemných zážitkov a bezpečne odjazdených kilometrov.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným, prosím kontaktujte KD Hotline (tel.: +421 2 49 26 27 13, +421 2 49 26 26 50, e-mail: kd-hotline(kwfat)porsche(kwfdot)sk).

Toto vysvetlenie bolo zverejnené na základe našej spolupráce s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, ktorý prešetroval trh popredajných služieb motorových vozidiel. Na základe dohody s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky je toto vysvetlenie zverejnené na našej webovej stránke pre objasnenie vyššie uvedených záležitostí.