Často kladené otázky - Informácie k motorom EA189 - Servis & príslušenstvo - SEAT | SEAT

Často kladené otázky

Otázky o naftových motoroch

Týka sa tento problém aj vozidiel SEAT? Ak áno, koľkých?

Podľa údajov Volkswagen AG bol v závode SEAT dotknutý naftový motor (EA189) namontovaný do celkovo 700 000 z asi 11 miliónov vozidiel skupiny Volkswagen. Týchto 700 000 vozidiel ďalej distribuovaných prostredníctvom celosvetovej siete dodávateľov SEAT.

Ako zistím, či sa tento problém týka aj môjho vozidla?

Na tejto webovej stránke si podľa identifikačného čísla vozidla (VIN) môžete hneď skontrolovať, či sa tento problém týka aj vášho vozidla SEAT. Alebo sa obráťte na vášho predajcu SEAT.

Kde nájdem identifikačné číslo vozidla (VIN)?

Identifikačné číslo vozidla, v skratke VIN, je jedinečné 17-miestne číslo, ktoré sa skladá z kombinácie čísel a písmen. Nájdete ho na technickom preukaze/ na osvedčení o evidencii vozidla a tiež na vašom vozidle.

Čo mám robiť, keď je moje vozidlo vybavené dotknutým motorom?

Budeme vás kontaktovať tak rýchlo, ako to bude možné. Vývojové oddelenie spoločnosti Volkswagen AG aktuálne pracuje na odpovedajúcich technických opatreniach, ktoré bude pravdepodobne nutné vykonať.

Konkrétne ktoré motory sú dotknuté?

Dotknuté vozidlá sú vybavené motormi typu EA 189. Týka sa to troj- a štvorvalcových naftových motorov so zdvihovým objemom 1,2 l, 1,6 l a 2.0 l.

Sú dotknuté vozidlá prevádzkyschopné a bezpečné?

Môžeme potvrdiť, že všetky dotknuté vozidlá sú absolútne bezpečné a prevádzkyschopné. Vyšetrovanie sa vzťahuje výhradne na škodlivé látky vo výfukových plynoch.

Čo mám robiť, keď sa domnievam, že je moje vozidlo vybavené dotknutým motorom?

Hneď, ako budeme mať k dispozícii technické riešenie, vyzveme vás k návšteve certifikovaného servisu k vykonaniu servisného opatrenia pre naftové motory. Volkswagen AG vám garantuje, že našim zákazníkom nevzniknú žiadne náklady.

Vzniknú mi kvôli tomuto problému náklady?

Volkswagen AG preberá za tento problém plnú zodpovednosť a hradí všetky náklady spoje, ak bude nevyhnutné vykonať na vozidlách opatrenia.

Kúpil som si nové vozidlo, ktoré mi ešte nebolo dodané. Týka sa tento problém môjho vozidla?

Všetky nové vozidlá SEAT v EU, ktoré disponujú motormi s emisnou normou Euro 6 bez výnimky spĺňajú právne predpisy. Pritom nemôžeme zabezpečiť to, že vozidlá SEAT s naftovými motormi EA 189 zodpovedajú všetkým aplikovaným predpisom značky. Preto sme sa rozhodli, predaj a distribúciu dotknutých vozidiel dočasne zrušiť. Ako bezpečnostné opatrenie, v súlade s rozhodujúcimi (španielskymi) predpismi.

Musím moje vozidlo nechať skontrolovať?

Nie. Všetky motory sú bezpečné a prevádzkyschopné.

Týka sa tento problém aj motorov s emisnou normou Euro 6?

Nie, všetky nové vozidlá SEAT v EU, ktoré disponujú motormi s emisnou normou Euro 6 bez výnimky spĺňajú právne nariadenia.

Predávajú sa v súčasnosti vozidlá SEAT s dotknutým naftovým motorom (EA189 EU5).

Z bezpečnostných opatrení sme sa rozhodli dočasne zrušiť predaj a distribúciu všetkých nových vozidiel SEAT s týmto motorom. Tento motor sa okrem toho viac nemontuje do nových vozidiel.

Ktorých modelov sa tento problém týka?

Dotknuté sú nasledujúce modely: : Ibiza SC, Ibiza 5D, Ibiza ST, Leon II, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo III, New Toledo, Exeo, Exeo ST a Alhambra.

Kedy budú dotknuté vozidlá zvolané do servisov na vykonanie servisných opatrení?

Od marca 2016 zvoláva SEAT dotknuté vozidlá s naftovými motormi EA189 do servisov.  Kvôli odchýlkam hodnôt oxidu dusnatého (Nox) budú do všetkých dotknutých vozidiel namontované technické opatrenia. Dotknutí zákazníci sú o tom informovaní spoločnosťou SEAT (Rakúsko) od októbra 2015. V ďalšom kroku príde zákazníkom list, v ktorom budú vyzvaní k tomu, aby si u svojho autorizovaného partnera SEAT dohodli termín. Zákazníci budú informovaní postupne a v závislosti do modelu počas celého roka 2016. Zákazníkom, ktorých sa tento problém týka nevzniknú za všetky nutné opravy žiadne náklady.

Opatrenie na budovanie dôvery

Čo Opatrenie na budovanie dôvery ponúka zakazníkom?

Opatrením na budovanie dôvery SEAT informuje svojich zákazníkov, že zváži akékoľvek sťažnosti, ktoré vznikli v dôsledku vykonania technických opatrení na vozidlách so vznetovými motormi typu EA189 a reklamácie, ktoré sa týkajú určitých súčiastok motora a systému na úpravu výfukových plynov.

Opatrenie na budovanie dôvery pokrýva celkovo 11 súčiastok systému recirkulácie spalín, vstrekovania paliva a  systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielu tlakov, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia.

Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje po dobu 24 mesiacov od dátumu, kedy sa na vozidle vykonali technické opatrenia, a iba pre vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery (podľa toho, čo nastane skôr).

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje aj na všetkých zákazníkov, ktorým na vozidlách bolo už vykonané technické opatrenie.

 

Zavedením Opatrenia na budovanie dôvery sa nemení stanovisko koncernu Volkswagen, že vykonané technické opatrenia nemajú žiadny negatívny vplyv na životnosť motora a jeho súčiastok. Úrady štátnej správy potvrdili, že technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora.

Vďaka Opatreniu na budovanie dôvery koncern Volkswagen vysiela jasný signál, že aktualizácia softvéru nemá žiadny negatívny vplyv na životnosť vozidla. Toto opatrenie by malo slúžiť na posilnenie dôvery zákazníkov v technické opatrenia a malo by povzbudiť ďalších zákazníkov, aby si nechali aktualizovať softvér svojich vozidiel.

 

Zákazníci môžu čoskoro získať podrobné informácie o podmienkach a rozsahu Opatrenia na budovanie dôvery od všetkých autorizovaných servisných partnerov a dielní pre príslušnú značku automobilov.

Čo je Opatrenie na budovanie dôvery koncernu Volkswagen?

Opatrením na budovanie dôvery koncern Volkswagen informuje svojich zákazníkov, že zváži akékoľvek sťažnosti, ktoré vznikli v dôsledku vykonania technických opatrení na vozidlách so vznetovými motormi typu EA189 a reklamácie, ktoré sa týkajú určitých súčiastok motora a systému na úpravu výfukových plynov. Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje po dobu 24 mesiacov od dátumu, kedy sa na vozidle vykonali technické opatrenia, a iba pre vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery (podľa toho, čo nastane skôr).

Koncern Volkswagen vždy tvrdil, že vykonanie technického opatrenia nemá nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora, ani na životnosť motora a jeho súčiastok. Všetky údaje týkajúce sa typového schválenia pre vozidlo zostanú naďalej platné.  Úrady štátnej správy výslovne potvrdili, že regulačné požiadavky sú splnené. Potvrdenie platí aj pre požiadavky na životnosť systémov kontroly emisií.  Poskytnutie Opatrenia na budovanie dôvery nemá na toto stanovisko vplyv.

Vďaka Opatreniu na budovanie dôvery koncern Volkswagen vysiela jasný signál, že aktualizácia softvéru nemá žiadny negatívny vplyv na životnosť vozidla. Toto opatrenie by malo slúžiť na posilnenie dôvery zákazníkov v technické opatrenia a malo by povzbudiť ďalších zákazníkov, aby si nechali aktualizovať softvér svojich vozidiel.

Zákazníci môžu čoskoro získať podrobné informácie o podmienkach a rozsahu Opatrenia na budovanie dôvery od všetkých autorizovaných servisných partnerov a dielní pre príslušnú značku automobilov.

Ktoré značky ponúkajú Opatrenie na budovanie dôvery a ktorých modelov sa to týka?

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje na všetky modely Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda a Volkswagen Úžitkové vozidlá so vznetovými motormi typu EA189, na ktorých už boli vykonané technické opatrenia. 

Komu sa ponúka Opatrenie na budovanie dôvery?

Opatrenie na budovanie dôvery bude ponúknuté všetkým zákazníkom koncernu Volkswagen, ktorých vozidlá sú vybavené vznetovým motorom typu EA189 a majú aktualizovaný softvér svojich vozidiel ako súčasť servisných opatrení 23R7, 23Q7 alebo 23S1 v súvislosti so vznetovými motormi. Vzťahuje sa len na vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v čase vykonania Opatrenia na budovanie dôvery. Aby boli zákazníci spôsobilí, musia predložiť dôkaz o tom, že všetky servisné práce odporúčané výrobcom boli dokončené (čiže vozidlá majú kompletnú servisnú históriu).

Opatrenie na budovanie dôvery sa vzťahuje aj na všetkých zákazníkov, ktorým na vozidlách bolo už vykonané technické opatrenie od dátumu ich prihlásenia do evidencie (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné požiadavky Opatrenia na budovanie dôvery). Opatrenie na budovanie dôvery je spojené s identifikačným číslom vozidla (VIN) a bude platné aj pre nového majiteľa, ak sa vozidlo predáva v rámci 24-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahujú kritériá požiadaviek.

Opatrenie na budovanie dôvery sa uplatňuje na celom svete s výnimkou Spojených štátov amerických, Kanady a Južnej Kórey, ktoré podliehajú iným predpisom.

Ktoré súčiastky vozidla sú zahrnuté v Opatrení na budovanie dôvery?

Opatrenie na budovanie dôvery pokrýva celkovo 11 súčiastok systému recirkulácie spalín, vstrekovania paliva a  systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielu tlakov, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia.

Zavedením Opatrenia na budovanie dôvery sa nemení stanovisko koncernu Volkswagen, že vykonané technické opatrenia nemajú žiadny negatívny vplyv na životnosť motora a jeho súčiastok. Úrady štátnej správy potvrdili, že technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú nepriaznivý vplyv ani na hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, ani na výkon, krútiaci moment a hlučnosť motora.

Aké sú podmienky Opatrenia na budovanie dôvery?

Okrem uvedených podmienok:

1) Opatrenie na budovanie dôvery

 • môže byť vykonané, posúdené a použité iba u autorizovaného servisného partnera,
 • vzťahuje sa len na reklamácie použitých materiálov a prác vykonaných na nasledujúcich súčiastkach systému recirkulácie spalín, systému vstrekovania paliva a systému kontroly emisií: kyslíková sonda, snímač teploty, ventil recirkulácie spalín, prepínací ventil recirkulácie spalín, snímač rozdielov tlaku, vstrekovacie potrubia, vysokotlakové čerpadlo, rozdeľovač paliva, tlakový regulačný ventil, snímač tlaku, vysokotlakové potrubia,
 • nepokrýva však poskytnutie náhradného vozidla, peňažné náklady, poškodenia atď.

2) za predpokladu, že

 • dotknuté vozidlo s motorom EA 189 sa zúčastnilo niektorého zo servisných opatrení 23R7, 23Q7, 23S1,
 • bola správne vykonávaná starostlivosť o vozidlo v súlade so servisnými plánmi a boli vykonané všetky akcie a servisné opatrenia podľa požiadaviek koncernu Volkswagen

3) a za predpokladu, že nenastal žiadny z nasledujúcich prípadov:

 • prípady prirodzeného opotrebovania, t.j. poškodenie vozidla opotrebovaním,
 • majiteľ alebo neautorizovaný servisný partner alebo dielňa vykonali opravu alebo údržbu vozidla neodborne (napr. použili sa neoriginálne dielce a pod.),
 • pokyny na prevádzku, ošetrenie a starostlivosť o vozidlo, uvedené napr. v Návode na použitie, neboli dodržané,
 • vozidlo má poškodenia, ktoré sú predmetom reklamácie, vyvolané treťou stranou alebo vonkajšími vplyvmi, ako sú nehoda, búrka/krupobitie, záplava a pod.,
 • akékoľvek reklamácie týkajúce sa filtra pevných častíc súvisiace s množstvom popola,
 • do vozidla boli zabudované nové doplnky alebo vozidlo bolo zmenené neoprávneným spôsobom, napr. (čipový) tuning,
 • vozidlo bolo nesprávne prevádzkované, napr. používalo sa pre motoristické súťaže alebo bolo preťažované,
 • držiteľ vozidla neoznámil reklamáciu v primeranom časovom rámci,
 • držiteľ vozidla neposkytol servisnému partnerovi koncernu Volkswagen príležitosť zaoberať sa týmto problémom v primeranom časovom rámci.
Dá sa aplikovať Opatrenie na budovanie dôvery aj v prípade, že sa na mojom vozidle technické opatrenie už vykonalo?

Áno. Opatrenie na budovanie dôvery platí aj spätne pre všetky vozidlá, ktoré sa zúčastnili technického opatrenia už v minulosti, a to odo dňa uskutočnenia technického opatrenia (ak sú splnené všetky ďalšie podmienky Opatrenia na budovanie dôvery).

V prípade, ak by Vám vznikli náklady na úkony v súvislosti s účasťou na technickom opatrení, SEAT preverí, či sú u Vás splnené všetky predpoklady pre uplatnenie Opatrenia na budovanie dôvery a či SEAT prevezme náklady, ktoré u Vás vznikli. Žiadosti o prevzatie nákladov musia byť doručené autorizovanému servisnému partnerovi SEAT v krajine, kde boli úkony uskutočnené, najneskôr však do 31. decembra 2017.

Ako budú kontaktovaní zákazníci s dotknutými vozidlami?

Kontaktujte prosím Vášho partnera SEAT.

O nároku zákazníka rozhoduje príslušné autorizované servisné centrum podľa informácií poskytnutých zákazníkom (spolu s dôkazným bremenom), v tesnej spolupráci s oddelením služieb zákazníkom príslušnej značky Volkswagen Group