Drony, roboty a prediktívny softvér sú trendy logistiky budúcnosti - Novinky - O značke Seat - SEAT | SEAT

Dni inovácií logistiky

Drony, roboty a prediktívny softvér sú trendy logistiky budúcnosti

04.03.2017

Drony, roboty a prediktívny softvér sú trendy logistiky budúcnosti

/ SEAT prezentoval najnovšie vývojové trendy v oblasti logistiky zvyšujúce konkurencieschopnosť
/ Podujatie spojilo menežérov spoločnosti a dodávateľov k štúdiu nových projektov
/ Závod Martorell získal titul Factory of the Year v kategórii kvality

Bratislava, 03/04/2017. - SEAT zorganizoval vo výrobnom areáli spoločnosti podujatie Dni inovácií logistiky s cieľom zvýrazniť najnovšie technológie a riešenia v oblasti logistiky v rámci stratégie PQT (Produkt, kvalita a tím). Spomedzi prezentovaných noviniek vynikajú autonómne roboty (AGV 3.0), ktoré sú vybavené najvyspelejšími technológiami pre optimálnu, plne automatickú dodávku materiálu v rámci výrobného závodu. Ďalšou horúcou témou podujatia boli spolupracujúce roboty. V tejto oblasti boli vystavené rozličné inovácie v oblasti technológií človek-stroj, ktoré napríklad pomáhajú zlepšovať ergonómiu na pracovisku.

Podujatie sa uskutočnilo v logistickom tréningovom centre SEAT v závode Martorell, ktoré je jediným svojho druhu v Španielsku. Príspevok značky SEAT k inováciám bol nedávno ocenený titulom Factory of the Year (Závod roka), ktorý závod Martorell získal v kategórii kvality.

Hlavné inovácie prezentované dodávateľmi boli z oblasti In-house, teda v oblasti skladovania a manipulácie, dodávok materiálov na výrobnú linku alebo oblasti riadenia zásob, ako aj z oblasti vonkajších dodávok (Outbound) zamerané na sledovanie kompletnej prepravy vozidiel. Medzi prezentovanými novo vyvinutými systémami boli napríklad aj drony na manipuláciu pri skladovaní kontajnerov a prediktívny simulačný softvér, ktorý uľahčuje rozhodovacie procesy pri budúcich situáciách pre zlepšenie logistického toku.

Dr. Andreas Tostmann, člen predstavenstva SEAT S.A. pre výrobu zdôraznil, že logistika je kľúčovým prvkom pre konkurencieschopnosť priemyslu: "Logistika je základom služieb zákazníkom. Chceme zoštíhliť výrobné procesy a dodávky vozidiel a pri tom logistika zohráva kľúčovú rolu. Toto podujatie demonštruje, že pokračujeme v tvorbe a zavádzaní inovácií."

Cieľom Dní inovácií logistiky bolo vytvoriť priamy kontakt medzi oblasťou logistiky a dodávateľmi takým spôsobom, ktorý prakticky a názorne prezentuje výhodné inovácie. Okrem toho SEAT chce zachytiť budúce projekty, ktoré sa dajú aplikovať v oblasti logistiky spoločnosti. Táto iniciatíva spadá do rámca podpory projektov z oblasti výskumu a vývoja, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti značky. SEAT je poprednou priemyselnou spoločnosťou s podielom 2,8 % celkového exportu Španielska a súčasne priemyselnou spoločnosťou s najväčšími investíciami do výskumu a vývoja v rámci krajiny. V uplynulých piatich rokoch SEAT alokoval 3 miliardy eur na výskum, vývoj, vybavenie a výrobné zariadenia.