Boj proti klimatickým zmenám

Zem, vzduch, voda a oheň: živly ekologicky šetrného závodu

13.06.2019

/ SEAT znížil svoj vplyv na životné prostredie o 34 % od roku 2010 a plánuje dosiahnuť 50 % do roku 2025
/ Dlažba redukujúca emisie, efektívne komíny alebo najväčšia slnečná elektráreň v európskom automobilovom priemysle sú iba niektoré z projektov
/ Znižovanie emisií a odpadu sú čoraz aktuálnejšie vďaka cirkulárnej ekonomike

Martorell, 05/06/2019. Boj proti klimatickým zmenám je celosvetovým hnutím, ku ktorému prispievajú aj automobiloví výrobcovia. Napríklad SEAT znížil vplyv svojho závodu Martorell na životné prostredie o 34 % od roku 2010. Pri príležitosti Dňa životného prostredia sme sa pozreli na hlavné iniciatívy španielskej spoločnosti zamerané na ochranu planéty.

Zem: dlažba redukujúca emisie. Dlažba v technickom centre SEAT prispieva k zníženiu emisií. Tvorí ju takzvaná fotokatalytická dlažba, vyrobená z cementových dlaždíc pokrytých dioxidom titánu. Nezvyčajnou vlastnosťou tohto materiálu je, že keď príde do kontaktu s emisiami, vzdušným kyslíkom a svetlom, vyvolá chemickú reakciu štiepiacu emisie zo vzduchu na nitráty, ktoré sa rozpúšťajú vodou. Tým sa materiál dekontaminuje, má samočistiaci a antibakteriálny efekt.

SEAT má momentálne 4 000 štvorcových metrov fotokatalytickej dlažby, ktorá redukuje emisie vo vzduchu o 40 %. Spoločnosť teraz študuje možnosti inštalácie na ďalších 26 000 štvorcových metroch chodníkov v celom komplexe závodu Martorell. "Tento projekt je zahrnutý do iniciatívy Ecomotive Factory a má za cieľ zlepšiť kvalitu vzduchu a znížiť emisie o 40 %. Má extrémne vysoký potenciál redukcie emisií oxidov dusíka (NOx) lebo už prvá fáza v technickom centre umožnila redukciu o 0,8 tony ročne. Ak by sme túto technológiu implementovali vo zvyšku závodu, dosiahli by sme zníženie o 5,2 tony ročne,"  vysvetľuje Dr. Joan Carles Casas, manažér SEAT pre výrobné procesy.

Vzduch: ekologické komíny. Ročná úspora spotreby zemného plynu predstavuje 11,7 GWh, čo je ekvivalent ročnej spotreby 2 400 španielskych domácností. Túto úsporu SEAT dosiahol vďaka novej inštalácii, ktorá zachytáva a využíva tepelnú energiu vyžarovanú pri vypaľovaní karosérií v lakovni. Horúci vzduch vystupujúci komínmi zohrieva okruh vody, ktorá sa neskôr využíva v procese lakovania karosérií.

Vďaka tejto iniciatíve sa ušetrí ročne 2 400 ton CO2, ktoré by inak unikali do atmosféry, čo predstavuje ekvivalent 2 200 letov z Madridu do New Yorku.

 

Voda: oceán farby. Procesy v lakovni  spotrebúvajú najviac vody - až polovicu z celkovej spotreby výrobného závodu. Protikorózna ochrana podvozka, odmasťovanie karosérie a finálne lakovanie spotrebúvajú veľké množstvo vody, no v tejto oblasti je možné dosahovať výrazné úspory. Keď sa karoséria lakuje, stráca sa iba malé množstvo vody lebo nadbytočná farba sa zachytáva. "Do zachytenej kvapaliny sa pridávajú chemické produkty, oddeľujúce vodu od farby a po vyčistení sa voda v kompletne uzavretom cykle vracia späť do procesu lakovania," vysvetľuje Dr. Casas.

Druhou oblasťou s veľkou spotrebou vody je test tesnosti karosérie, pri ktorom sa počas šiestich minút na vozidlo nastrieka 150 litrov vody na štvorcový meter plochy. Aj tento proces využíva uzavretý okruh. "Všetka voda sa zachytáva a čistí pred vrátením do procesu," hovorí Dr. Casas.

 

Oheň: slnko ako zdroj energie.  Pred mnohými rokmi si ľudia mysleli, že slnko je ohnivá guľa. Tento mýtus je našťastie už dávno vyvrátený, no potenciál slnečnej energie zostal zachovaný. Dobrým príkladom jeho využitia je SEAT al Sol, najväčšia solárna elektráreň v rámci automobilového priemyslu v Európe. V závode Martorell je nainštalovaných 53 000 fotovoltových panelov na strechách výrobných hál a na zastrešeniach parkovísk pre exportované vozidlá. Panely majú celkovú plochu 276 000 m2, čo predstavuje ekvivalent 40 futbalových ihrísk a ročne vyrobia vyše 17 miliónov kWh elektrickej energie úplne bez emisií. "To prispieva k úspore 4 250 ton CO2 ročne, čo je množstvo, ktoré musí absorbovať približne 700 000 stromov," rekapituluje Dr. Casas.

Okrem toho SEAT vymenil bežné žiarovky za energeticky efektívne svetelné zdroje z diód LED v interiéroch a exteriéroch svojich výrobných závodov. Tým došlo k úspore elektrickej energie ekvivalentnej spotrebe 1 000 domácností ročne.

 

A nakoniec - les SEAT. Zamestnanci spoločnosti prispeli k vybudovaniu botanickej záhrady v parku Can Casas (Martorell) vysadením 80 stromov rozličných druhov, ako aj vytvorením prostredia pre ochranu žaby Hyla Meridionalis (rosnička západná). Každý strom je opatrený QR-kódom, ktorý sa dá naskenovať smartfónom a tak získať informácie o príslušnom druhu.

 

V číslach…

Zníženie vplyvu na životné prostredie 2010-2018: 34 %
v oblasti spotreby energie: 22 %
v oblasti spotreby vody: 31 %
v produkcii CO2: 63 %
v produkcii odpadu: 34 %
v spotrebe rozpúšťadiel: 22 %