53 000 panelov zachytáva energiu slnka - Novinky - O značke Seat - SEAT | SEAT

SEAT al Sol

53 000 panelov zachytáva energiu slnka

06.25.2018

Jedna z najväčších foltovoltických elektrární v automobilovom priemysle je v závode SEAT Martorell

53 000 panelov s plochou o veľkosti 40 futbalových ihrísk prispieva k redukcii emisií CO2 približne o 4000 ton ročne

Elektráreň produkuje 17 miliónov kWh ročne, čo stačí na nabitie 3 miliónov mobilných telefónov, alebo čo by stačilo na zásobovanie mesta s 15 000 obyvateľmi elektrickou energiou

 

Martorell, 21/06/2018. - 903 minút slnečného žiarenia. To je najdlhší deň v roku na severnej pologuli. Letný slnovrat pripadá na 21. júna a ohlasuje sa tri mesiace vopred predlžujúcim sa denným svetlom a zvyšujúcou teplotou. Španielsko a južná Európa majú ročne 2500 až 3000 hodín slnečného svetla. Toto množstvo slnečnej energie využíva SEAT vďaka jednej z najväčších solárnych elektrární v automobilovom priemysle.

- Fotovoltická elektráreň s plochou 276 000 štvorcových metrov:  Na rozlohe zodpovedajúcej približne 40 futbalovým ihriskám španielska automobilka v roku 2013 uviedla do prevádzky šesť fotovoltických elektrární s vyše 53 000 solárnymi panelmi. Panely, umiestnené na strechách výrobných hál a zastrešení skladového priestoru na odber hotových vozidiel, od spustenia vyrobili vyše 112 miliónov kWh elektrickej energie.

- Energia postačujúca na nabitie 3 000 0000 mobilných telefónov každý deň počas celého roka:  Táto solárna elektráreň vyprodukuje ročne vyše 17 miliónov kWh  elektrickej energie, čo je množstvo postačujúce pre mesto s 15 000 obyvateľmi alebo na nabitie 3 000 000 mobilných telefónov každý deň počas celého roka. Vyrobená energia sa využíva v závode Martorell a predstavuje 6 % z jeho celkovej spotreby. Doteraz vyprodukované množstvo energie umožnilo vyrobiť 67 000 automobilov.

- Monitorovanie z vtáčej perspektívy:  Pri kontrole a údržbe solárnej elektrárne sa využíva dron. Lieta nad celým areálom raz mesačne a pomocou optického senzora a kamery analyzuje stav solárnych panelov a overuje ich funkciu. Pri tom vykoná 16 inšpekčných letov vo výške 35 metrov.

- Príspevok k ochrane životného prostredia:  Táto solárna elektráreň pomáha zlepšovať čistotu vzduchu, pretože znižuje emisie CO2 približne o 4000 ton ročne. Táto redukcia je porovnateľná s množstvom, ktoré by z atmosféry odbúralo päť stromových porastoch o rozlohe Central Parku v New Yorku - "zelených pľúc" s rozlohou 17 štvorcových kilometrov. Aktuálnym environmentálnym cieľom spoločnosti SEAT je okrem iného znížiť spotrebu vody, emisií CO2 a vytvoreného odpadu o polovicu oproti roku 2010.