Od kružidla po digitálny dizajn - Novinky - O značke Seat - SEAT | SEAT

Štyri desaťročia evolúcie vývoja automobilu

Od kružidla po digitálny dizajn

06.22.2018

/ Rysovacie stoly dlhé do 6 metrov dláždili cestu k trojrozmerným zobrazeniam pri navrhovaní automobilu

/ V technickom centre SEAT pracuje vyše 1000 konštruktérov, päťkrát viac ako pred 40 rokmi

/ Elektronika a nové asistenčné systémy sú kľúčovými prvkami pri nových extrémnych testoch prototypov

 

Martorell, 07/06/2018. - Kružidlá, gumy a pauzovací papier boli hlavnými pomôckami na kreslenie áut pred vstupom do digitálnej éry. Konštruktéri SEAT, ktorí sa podieľali na vývoji ikonických modelov, nás previedli cez evolúciu procesu navrhovania a vývoja nových modelov v uplynulých 40 rokoch:

- Až do šesť metrov papiera: Dnešní dizajnéri pracujú pred obrazovkami a využívajú najmodernejšiu technológiu trojrozmerného (3D) zobrazovania, no pred štyrmi desaťročiami sedeli okolo dlhého rysovacieho stola keď kreslili automobil v skutočnej veľkosti. "Všetko sa robilo ručne, s papierom, pravítkom a kružidlom, a samozrejme bez akýchkoľvek kresliacich programov", spomína Ángel Lahoz. V 80. rokoch dvadsiateho storočia bolo jednou z ťažkých úloh nakresliť rozličné sekcie dizajnu, jednu na druhej, na papier.

- Od ceruzky k digitálnemu snímaciemu hrotu: "V každom oddelení bol iba jeden počítač pre asistenta manažéra a my ostatní sme pracovali na stoloch plných výkresov a farebných ceruziek. Vyzeralo to ako v maliarskom ateliéri,"   hovorí Lahoz. Dnes sa výkres nahrádza interaktívnymi tabletmi a digitálnymi perami. Dizajnéri teraz môžu okamžite robiť korekcie jednoduchým klikom namiesto "nespočetných zmien vytvorených gumovaním a prekresľovaním," dodáva.

- Dve tony sadry namiesto 5000 kg hliny: Počas návrhu dizajnu nového modelu sa používajú výkresy aj vymodelované prototypy v skutočnej veľkosti, uľahčujúce posúdenie definitívneho tvaru. Pri prvej generácii modelu Ibiza v 80. rokoch dizajnéri použili sadru, kým dnes sa používa špeciálna modelárska hlina "ktorá sa oveľa ľahšie tvaruje," zdôrazňuje Lahoz. Okrem toho dnešný materiál umožňuje pri strojovom obrábaní "veľkú presnosť až na desatiny milimetra." Tento predovšetkým manuálny proces sa kombinuje s virtuálnymi prototypmi.

- Dizajnéri nosia HD okuliare: "Ak by mi boli povedali, keď som nastúpil pracovať pre SEAT, ako budeme pracovať dnes, považoval by som to za science fiction," povedal Lahoz. Dnes je nielen možné navrhnúť nový model pomocou virtuálnej reality ale môžete si hneď aj vyskúšať, ako bude pôsobiť na vodiča sediaceho za volantom. Tieto nové pracovné nástroje zaručujú životaschopnosť úvodných návrhov na približne 90 %.

- Dvojnásobný počet simulácií vďaka virtuálnej realite: Virtuálna realita sa stala v uplynulých rokoch kľúčovým aspektom počas celej fázy vývoja nového modelu automobilu. Ďalším príkladom je kolízne testovanie. Pri vývoji modelu Ibiza piatej generácie sa uskutočnilo 95 000 simulácií, čo je dvojnásobné množstvo oproti predchádzajúcej generácii. Okrem toho je táto nová technológia schopná analyzovať až 3 milióny prvkov automobilu, čo je 5000-krát viac ako pred 30 rokmi.

- Rozšírenie extrémnych testov: Pred spustením sériovej výroby každý nový model absolvuje sériu testov v extrémnych podmienkach. "Testovanie sa v priebehu rokov výrazne zmenilo," hovorí Jaume Camps, inžinier zodpovedný za extrémne testy. Už pred troma desaťročiami prototypy absolvovali jazdné testy pri vysokých teplotách v púštnych regiónoch a pri nízkych teplotách v okolí polárneho kruhu. No rozdiel je, ako hovorí Camps, že počet testov sa medzičasom zvýšil kvôli "rozšíreniu elektroniky všetkého druhu a asistenčných systémov" v dnešných automobiloch.

- Päťnásobný počet inžinierov: Technické centrum SEAT bolo otvorené v roku  1975 s 211 inžiniermi a zaberalo plochu 130 000 m2. O štyri desaťročia neskôr má priestory s rozlohou 200 000 m2 a pracuje v ňom vyše 1000 odborníkov.