Denná rutina autonómnych robotov: vyše 1.600 km a 23.800 dielov - Novinky - O značke Seat - SEAT | SEAT

Priemysel 4.0 u značky SEAT

Denná rutina autonómnych robotov: vyše 1.600 km a 23.800 dielov

01.15.2018

/ 125 automaticky riadených vozidiel (AGV) sa každý deň delí o pracovisko so 7.000 zamestnancami v závode Matorell značky SEAT

/ Tieto inteligentné roboty denne prepravia 23.800 dielov a každý rok spolu najazdia 436.000 km, čo predstavuje vzdialenosť zo Zeme na Mesiac

/ Doprava na báze robotov uľahčuje a optimalizuje prácu zamestnancov závodu a skracuje čas výroby o 25%

 

Martorell, 10/01/2018. - Modré svetlo sa rozsvieti ráno o 5. hodine v sklade motorov. Patrí jednému zo 125 robotov, ktoré sa vydávajú na cestu v jednej z hál závodu SEAT Martorell, kde absolvujú každý deň do 2.800 okruhov. Mobilné roboty pracujú takto:

- 125 robotov a 7.000 zamestnancov závodu: Prepravné roboty - automaticky riadené vozidlá (AGV) naskenujú čiarový kód, ktorý identifikuje správny diel a potom im senzor otvorí bránu skladu aby sa mohli vydať na svoju okružnú jazdu. Takýmto spôsobom začína každé zo 125 AGV svoj pracovný deň, v rámci ktorého sa ich dráhy rutinne krížia navzájom a so 7.000 zamestnancami závodu, čo sa podobá na plne synchronizovanú tanečnú zostavu. Automatické roboty prepravujú motory, prevodovky, nárazníky alebo bočné okná vozidiel, ich individuálna nosnosť dosahuje až do 1.500 kg.

- Cesta na Mesiac so semaformi a chodcami: Každý rok AGV v závode Martorell najazdia celkovo vyše  436.000 km, čo je viac ako vzdialenosť zo Zeme na Mesiac. Pri jazde po svojich naprogramovaných dráhach vďaka optickým a laserovým senzorom so zorným poľom 360° vedia, kedy majú zastať na červenom semafore alebo keď zamestnanci križujú ich dráhu. Koordinujú sa s 'chodcami' a neohrozujú ich bezpečnosť.

- Navigácia v rámci 'Galaxie robotov': AGV v závode Martorell jazdia po 40 trasách vytvorených pomocou magnetických dráh, zapustených v podlahe hál. Dĺžka trasy sa pohybuje od 1 do 7 minút. Počas tejto doby roboty jazdia po stanovených dráhach a automaticky spomaľujú v zákrutách aby nestratili stabilitu keď prevážajú ťažký náklad a navyše dodržiavajú bezpečný odstup. V budúcnosti sa budú tieto trasy naprogramovať podľa navigačného systému GPS.

- Diaľkové ovládanie:  Päť zamestnancov konfiguruje, a ak je to potrebné na diaľku modifikuje nastavenie dráh všetkých AGV z riadiacej miestnosti. Centralizovaný server zbiera informácie zo softvéru inštalovanom v každom robote a ich presná pozícia sa zobrazuje ako numerický symbol na obrazovke v riadiacej miestnosti. Zelené svetlo indikuje plný výkon; oranžové svetlo znamená, že sa robot zastavil kvôli prekážke alebo pretože si nabíja svoje batérie. Systém detekuje aj možné technické problémy a je schopný ich okamžite odstrániť.

- Zdieľanie inteligencie v Priemysle 4.0:  Štvrtá priemyselná revolúcia umožňuje pracovníkom kontrolovať jednotlivé procesy na optimalizáciu rozhodovania  a umožňuje aby spolupracujúce roboty vykonávali väčšinu fyzicky náročných a opakovaných úkonov. Ako vzor v oblasti digitalizácie a automatizácie v priemysle SEAT pripravuje aj ďalšie opatrenia ako integráciu softvéru a hardvéru vo výrobe a logistike.