NEDC a WLTP.

Nová testovacia metóda má upravený jazdný cyklus a prísnejšie testovacie predpisy, ku ktorým okrem iného patria dlhšia doba merania a vyššia maximálna rýchlosť. Prehľad nových pravidiel:

Na valcovom dynamometri sa po studenom štarte merajú štyri fázy rýchlostí: do 60, do 80, do 100 a nad 130 km/h. Vozidlo počas týchto fáz opakovane akceleruje a brzdí. Maximálna rýchlosť je tak o 10 km/h vyššia ako pri cykle NEDC. Priemerná rýchlosť 47 km/h je tiež zreteľne vyššia (predtým dosahovala hodnotu ca. 33 km/h). V testovacej miestnosti je teplota stanovená na 23°C, pri cykle NEDC dosahovala 20 - 30°C. Celý jazdný cyklus WLTP trvá asi 30 minút, cyklus NEDC si vyžadoval len 20 minút. Aj testovacia trasa sa predĺžila z 11 na 23 kilometrov, čím sa viac ako zdvojnásobila. Na rozdiel od štandardu NEDC sa pri cykle WLTP zohľadňuje individuálna špecifická výbava, ktorá ovplyvňuje hmotnosť, aerodynamiku a spotrebu energie (v pohotovostnom režime). Špecifická výbava, ktorá spotrebuje elektrickú energiu, napríklad klimatizácia a vyhrievanie sedadiel, je počas testovania vypnutá.

Zavrieť