Dôvody pre zavedenie WLTP.

Spotreba vozidla sa môže odlišovať od hodnôt udávaných výrobcom. Spoľahlivosť výsledkov meraných na základe európskeho jazdného cyklu NEDC bola preto vždy predmetom kritiky. Dôvodom je to, že skutočná spotreba paliva závisí vo veľkej miere od individuálneho štýlu jazdy a výbavy vozidla. Napríklad od toho, či vozidlo jazdí prevažne v mestskej premávke, na cestách mimo mesta alebo po diaľniciach. Pre zohľadnenie týchto rozdielov boli teoretické podmienky cyklu NEDC upravené na dynamickejší jazdný profil, ktorý sa zakladá na štatistickom zisťovaní a hodnotení priemerných užívateľských profilov: Celkovo sa zohľadňuje vyššie zrýchlenie, vyššia priemerná rýchlosť a vyššia maximálna rýchlosť. A namiesto simulácie kombinovanej mestskej a mimomestskej premávky je teraz vozidlo testované v štyroch rôznych rýchlostných rozsahoch.

Od 1. septembra 2017 sa udávajú hodnoty spotreby paliva a emisií meraných podľa štandardu WLTP pri všetkých novo homologizovaných modeloch osobných vozidiel a nových motoroch. Platí to pre Európu a mnoho ďalších krajín po celom svete.

Zavrieť