Transparentnosť a dôvera

Pravidlá správania sa a konania

Pravidlá správania sa a konania značky SEAT

"Compliance" v zásade neznamená nič iné ako dodržiavanie pravidiel (ang. to comply with: dodržiavať čo). Vo všeobecnom hospodárskom kontexte sa pod pojmom "compliance" rozumejú všetky opatrenia, ktoré spoločnosti prijímajú s cieľom zaistiť, aby sa zamestnanci a členovia orgánov vždy správali a konali v súlade so zásadami a pravidlami, ktoré vyplývajú z legislatívnych predpisov, prípadne zákazov, interných pravidiel, vlastných hodnôt a verejných prehlásení.

Značka SEAT, ako súčasť koncernu Volkswagen, vyznáva v rámci každodenných pracovných aktivít, konkrétne a čestné správanie sa, v súlade s danými predpismi a pravidlami. Sme presvedčení o tom, že trvalo udržateľný hospodársky úspech sa dá zaistiť len vtedy, keď sa budú dodržiavať všetky pravidlá a normy.

Z tohto dôvodu sa značka SEAT stotožňuje so všetkými záväzkami, nielen voči legislatívnym a interným ustanoveniam. Dobrovoľne prijaté záväzky a etické normy považujeme tiež za neoddeliteľnú súčasť našej podnikovej kultúry a ako smernicu pre naše rozhodovanie.

Tieto záväzky, interné pravidlá a etické zásady sú zakotvené v našich pravidlách správania sa a konania. Sú prvým ukazovateľom pre našich zamestnancov a obchodných partnerov, v ktorom sú zhrnuté dôležité základné princípy nášho konania a podporuje nás pri zvládnutí právnych a etických výziev pri každodennej práci.

Stiahnuť pravidlá správania sa a konania značky SEAT: