Pre najlepší zážitok z webovej stránky
Táto stránka používa cookies pre čo najlepšiu skúsenosť používateľa. Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním nevyhnutných súborov cookie. Cookies vyžadujúce súhlas (analytické cookies, funkčné cookies, cookies pre personalizovaný obsah) sa nastavujú až po ich aktivácii. Ak súhlasíte s používaním cookies, identifikačné údaje spracujú naši partneri (poskytovatelia súborov cookie a poskytovatelia služieb IT). Za túto webovú stránku a súbory cookie zodpovedá spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Aktivovať všetky cookies
Compliance

Oznamovateľské kanály

Značka SEAT sa hlási k celej rade pravidiel konania a správania sa. Pritom sa zaväzujeme dodržiavať národnú a medzinárodnú legislatívu, ako aj interné ustanovenia spoločnosti SEAT a koncernu Volkswagen.

 

Pretože sme okrem toho presvedčení o tom, že transparentnosť a dôvera sú zásadné atribúty pre dlhodobý a trvale udržateľný úspech spoločnosti, dávame našim zamestnancom, obchodným partnerom a zainteresovaným tretím stranám k dispozícii protikorupčné smernice v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj nasledujúci "whistleblowing" kanál:

TRANSPARENCIA(kwfat)SEAT(kwfdot)ES

Túto  e-mailovú adresu spravuje odbor vnútornej kontroly - ako nástroj pre hlásenie korupcie, iných odchýlok alebo nedodržiavania zákonov, našich pravidiel správania sa a konania alebo podnikových pravidiel.

Odbor vnútornej kontroly preverí skutočnosti nezávisle a objektívne, pričom každému oznamovateľovi zaručí maximálnu diskrétnosť.

Informácie o ochrane údajov: Vaše osobné údaje budú spoločnosťou SEAT, S.A. uložené, aby sme vašu sťažnosť mohli spracovať. Vaše právo na prístup, opravu, vymazanie a nesúhlas môžete kedykoľvek uplatniť na rovnakej e-mailovej adrese:  transparencia(kwfat)seat(kwfdot)es.

Systém ombudsmana

Značka SEAT ako súčasť koncernu Volkswagen profituje zo systému takzvaného ombudsmana, prostredníctvom ktorého sa dajú indície na korupciu oznámiť prísne dôverne.

Ombudsmani (švédsky "zástupcovia" alebo "reprezentanti") koncernu Volkswagen sú dvaja nezávislí advokáti, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Údaje oznamovateľa sú prísne dôverne spracované a len s ich súhlasom sú poskytnuté ďalej.

Ďalšie informácie o systéme ombudsmana nájdete tu

Anglická verzia
Nemecká verzia