BOAT a.s.
SEAT SERVIS

Váš SEAT v tých najlepších rukách

Dôležité oznámenie v súvislosti so zárukou

Vážení zákazníci,

Kúpna zmluva a/alebo ďalšie dokumenty týkajúce sa Vášho vozidla značky SEAT obsahovali niektoré ustanovenia, ktoré nemuseli byť dostatočne jasné, a na základe ktorých ste mohli dospieť k presvedčeniu, že počas príslušnej záručnej doby ste povinní si nechať vykonať všetky opravy a údržby Vášho vozidla značky SEAT výlučne v rámci našej autorizovanej siete servisov.

SEAT SERVIS

Mnohotvárnosť servisu

Servisné úkony môže dnes ponúkať každý. To, za čo ste zaplatili ale často zistíte až neskôr. Len u vášho SEAT partnera si môžete byť istí, že dostanete kvalitu originálu. Paleta servisných služieb je široká, a tak je váš SEAT vždy v tých správnych rukách.

Vaša najlepšia ochrana pred defektom pneumatík

AirStop®

Poškodenie pneumatík predstavuje takmer 25 % všetkých problémov s vozidlom. Podstatnú časť poškodení spôsobuje drobné prepichnutie behúňa pneumatiky. Vďaka technológii AirStop® však vo väčšine týchto prípadov môžete pokračovať v jazde aj s defektom v behúni do priemeru 5 mm (typické napríklad pri prepichnutí klincom).

Informácia

Zber starých vozidiel

Staré vozidlá sú považované za nebezpečný odpad, preto je obzvlášť dôležité správne nakladanie so starými vozidlami. Zaisťujeme hladký priebeh zberu starých vozidiel v súlade s právnymi predpismi, prostredníctvom osôb autorizovaných na spracovanie starých vozidiel a ich zmluvných partnerov vykonávajúcich zber starých vozidiel.
Aby sa zabezpečilo, že staré vozidlá budú vyradené bez ohrozenia životného prostredia, staré vozidlá je možné v súlade s vyššie uvedenými princípmi odovzdať v špeciálne vybudovaných systémoch zberu (strediskách) - dostupnosť a miesta ich zberu Vám uvádzame nižšie.

Zoznam okresov, v ktorých sa spracovateľ zaväzuje zabezpečiť zvoz starých vozidiel (PDF)

Zoznam okresov, v ktorých sa spracovateľ zaväzuje zabezpečiť zvoz starých vozidiel (mobilný zber) (PDF)

Infoservis

Informácia pre individuálny dovoz vozidiel

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že uhradenie určeného poplatku do Recyklačného fondu podľa nového zákona č. 79/2015 z.Z. o odpadoch a získanie potvrdenia na preukázanie prevzatia zodpovednosti je možné po novom na internetovom portáli www.idovoz.sk

Ďalšie informácie k uvedenej téme nájdete aj na nasledovnej web stránke:

Kvalita servisu

Test kvality

Spoločnosť Porsche Slovakia, oficiálny zástupca výrobcu vozidiel SEAT v SR pripravila pre Vás zaujímavú akciu v rámci svojho dlhodobého programu zameraného na zlepšovanie kvality servisných služieb. Naši zmluvní partneri - autorizované servisy SEAT - majú záujem na sústavnom zvyšovaní spokojnosti svojich zákazníkov, preto sa v pravidelných intervaloch podrobujú testu kvality poskytovaných služieb.