Prehľad - Informácia o naftových motoroch - Servis & príslušenstvo - SEAT | SEAT

Informácia o naftových motoroch

Informácia spoločnosti Volkswagen AG o vozidlách vybavených naftovým motorom EA 189 EU5

Bratislava, 06/10/2015 - Na základe prešetrenia vozidiel vybavených naftovým motorom EA 189 podľa emisnej normy Euro 5, Volkswagen AG oznamuje, že týmto motorom bolo celkovo na Slovensku vybavených 2577 vozidiel značky SEAT. Všetky tieto vozidlá sú po technickej stránke bezpečné, spôsobilé na premávku a môžu sa normálne používať.

Koncern Volkswagen AG momentálne prešetruje odchýlky od európskych emisných predpisov a vývojové oddelenia pracujú s maximálnou intenzitou na vývoji technických opatrení, ktoré odstránia túto odchýlku a za ktoré Volkswagen AG preberá plnú zodpovednosť za potrebné nápravné opatrenia.

Majitelia vozidiel vybavených motorom EA189 budú v najbližších týždňoch a mesiacoch informovaní a upovedomení kedy budú môcť byť na ich vozidlách implementované technické opatrenia na odstránenie nedostatkov.

SEAT zdôrazňuje, že všetky nové automobily, vybavené motormi pre emisnú normu EU6 predávané v štátoch Európskej únie, spĺňajú zákonné požiadavky bez akýchkoľvek výnimiek.