Upozorňujeme, že hodnoty emisií CO2 a údaje o spotrebe paliva, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke, sa v súčasnosti preverujú. Hneď, ako sa proces preverovania ukončí, dané hodnoty upravíme, ak to bude potrebné. Ďakujeme za porozumenie.
 
Modely
Nová Ibiza
Nová Ibiza SC
Nová Ibiza ST Kombi
CUPRA
Leon
Leon SC
Leon ST Kombi
X-Perience
Toledo
Altea XL
Nová Alhambra

Infoservis

Vydávanie potvrdení potrebných pre doplnenie, resp. opravu údajov v Osvedčení o evidencii, vydávanie COC certifikátu, kópií typových štítkov pre vozidlá SEAT, a pod. zabezpečuje importér vozidiel SEAT. Ak potrebujete oficiálne potvrdenie od importéra pre rôzne administratívne úkony, kliknite na požadovaný odkaz a postupujte podľa pokynov uvedených na príslušnej stránke.