Impressum & ochrana osobných údajov - SEAT | SEAT

Impressum & ochrana osobných údajov

Impressum

Porsche Slovakia s.r.o.

Vajnorská 160
831 01 Bratislava
Web www.seat.sk
www.club-seat.sk
E-Mail: office(kwfat)seat(kwfdot)sk

IČO: 31362788
IČDPH: SK2020344018
Reg: OS BA I., vl.č. 6133/B

 

Politika kvality (PDF)

 

Všetky obrázky, texty, ceny a ďalšie údaje zobrazené na tomto webovom sídle prezentujú výbavu pre Slovenskú republiku a majú informatívny charakter. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť tieto informácie. Môžu obsahujú napr. aj špeciálnu výbavu, ktorá nepatrí do sériovej dodávky a dá sa získať iba za príplatok. V rôznych krajinách nie sú k dispozícii všetky modely z dôvodu špecifických ustanovení daných krajín. Informujte sa prosím u Vášho SEAT partnera o dodávaných modeloch a presnom rozsahu výbavy. Zmeny v konštrukcii, výbave a rozsahu dodávky, ako aj odchýlky vo farebných tónoch, ostávajú vyhradené. Všetky uvedené ceny sú nezáväzné, odporúčané ceny vrátane DPH. Akékoľvek zmeny vo výbavách, cenách, technických údajoch a špecifikáciách sú vyhradené a možné bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam spoločnosti Volkswagen AG, Nemecko a/alebo Porsche Slovakia. Reprodukcia, preklad, spracovanie v elektronických systémoch alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti Volkswagen AG, Nemecko a/alebo Porsche Slovakia.

 

Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely. Spoločnosť SEAT S.A. je vlastníkom veľkého množstva registrovaných značiek. Chránené sú predovšetkým značky SEAT, Alhambra, Alhambra4, Toledo, Leon, Leon4, Cordoba Vario, Cordoba, Ibiza, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Arosa, Inca, Stella, Signo, Sport, Top Sport, FR, CupraR, TDI, SDI, PD.

 

Skutočnosť, že nejaký znak nie je uvedený v tomto zozname a/alebo v texte nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti VOLKSWAGEN AG, resp. Porsche Slovakia.

Podmienky pri používaní odkazov na stránky / link agreement

1. Toto webové sídlo prevádzkuje Porsche Slovakia a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

 

2. Porsche Slovakia víta a umožňuje tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla. Každé použitie odkazu musí obsahovať jasný a jednoznačný odkaz na webové stránky Porsche Slovakia, predovšetkým musí byť každý obsah presne reprodukovaný.

 

3. Tvorba odkazov na jednotlivé podstránky webovej stránky spoločnosti Porsche Slovakia bez údajov zreteľného označenia tvorcu (Deep-Link) sa vyslovene zakazuje.

 

4. Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

 

5. Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná. Spoločnosť Porsche Slovakia sa od kompletného obsahu takýchto internetových stránok, vrátane podstránok dôrazne dištancuje.

 

6. Spoločnosť Porsche Slovakia nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

 

7. Spoločnosť Porsche Slovakia si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vašej súkromnej sféry pri využívaní našich webových stránok je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o zisťovaní anonymných a osobných údajov.

ZISŤOVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, keď nám ich Vy sami uvediete - napr. v rámci registrácie pri určitej požiadavke, resp. dopyte, pri súťaži o ceny alebo pri abonovaní si informačného bulletinu - a dáte nám súhlas s ich spracovaním. Ak budete pri využívaní ponúkaných služieb vyzvaný k zadaniu osobných údajov, potom je vylúčené spojenie Vašich osobných údajov s údajmi z protokolu prístupu o Vašej IP adrese za účelom vytvorenia osobného užívateľského profilu.

Keďže súhlas s využitím Vašich údajov na hore uvedené účely môže zahŕňať aj sprostredkovanie Vašich údajov vybraným partnerom spoločnosti SEAT (distribuční a servisní partneri), finančným inštitúciám, resp. výskumným ústavom verejnej mienky pre prieskum trhu a analýzu spokojnosti zákazníkov, môžu sa Vaše údaje postúpiť aj na tieto miesta. Okrem toho nie sú osobné údaje postúpené tretím stranám - ako sú napr. spoločnosti priamej reklamy (direkt marketing) a pod.

ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku

  • Dátum a čas zaslania požiadavky

  • Názov prezeranej stránky resp. súboru

  • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali

  • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa

  • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

 

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

 

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.

 

Aby sa dali návštevy webových stránok presnejšie zapisovať, používajú sa na tejto stránke cookies od Piwik.org (http://de.piwik.org/). Okrem toho sa pre optimalizované riadenie reklamy používajú cookies od twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) a Google Inc. (http://www.google.com). Takto získané údaje sa ukladajú výhradne anonymne.

NASTAVENIE COOKIES

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.